Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen som arbejdsplads

Denne side er til dig, der har lyst til at vide noget mere om, hvordan det er at arbejde i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen.

Med et job i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen (BIF) er du med til at hjælpe ledige eller sygemeldte borgere i job eller uddannelse, rådgive og betjene københavnske virksomheder og styrke integrationen i København.

De fleste medarbejdere har direkte kontakt med enten borgere eller virksomheder og arbejder i Jobcenter København, Københavns Erhvervshus eller Ydelsesservice.

Medarbejdere i Centralforvaltningen varetager tværgående opgaver. De understøtter arbejdet i centrene og betjener det politiske udvalg ved at skrive oplæg og indstillinger.

Jobcenter København

Jobcenter København er specialiseret i forskellige målgrupper:

  • Ledige under 30 år
  • Jobparate dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere
  • Ledige akademikere
  • Sygemeldte borgere
  • Udsatte borgere

Fælles for medarbejderne i jobcentrene er, at de rådgiver og holder samtaler med borgere og formidler job.

Ydelsesservice

Ydelsesservice udbetaler blandt andet kontanthjælp og sygedagpenge og udbetaler refusion til arbejdsgivere. Centret løser primært administrative opgaver.  

Københavns Erhvervshus

Københavns Erhvervshus bidrager til at skabe vækst i byen ved at rådgive iværksættere og rekruttere arbejdskraft til både ordinære og støttede job og ved at hjælpe virksomhederne med at få de nødvendige tilladelser og bevillinger hos kommunen og øvrige myndigheder.

Integration

På integrationsområdet har BIF en koordinerende rolle, og arbejdet med at forbedre integrationen sker i tæt samarbejde med de seks andre forvaltninger, som har ansvar for integrationsindsatsen på deres egne fagområdet. BIF har således ansvaret for at nedbringe overledigheden blandt etniske minoriteter og sikre en mere tryg by.