Socialforvaltningen som arbejdsplads

Socialforvaltningen i Københavns Kommune er landets største med over 8000 medarbejdere. Vi tager os af socialt udsatte børn, unge og voksne og borgere med handicap.

Vi arbejder ud fra missionen om at bidrage til, at borgere, der har kontakt med Socialforvaltningen - psykisk sårbare, misbrugere, vanskeligt stillede børnefamilier og unge samt mennesker med fysisk og mentale handicaps - får mulighed for at udvikle og udnytte egne ressourcer til at realisere et godt liv på egne præmisser og bidrage til samfundet.

Vi gør en forskel

For mange medarbejdere i Socialforvaltningen er det vigtigt at kunne gøre en forskel. Medarbejderne sætter pris på en høj faglighed, et fagligt engagement og gode udviklingsmuligheder. I Socialforvaltningen tilbyder vi medarbejderne attraktive arbejdspladser med stærke faglige miljøer, meningsfyldte jobs, arbejdsglæde og en god ledelse til at bakke op.

Højt til loftet

Socialforvaltningen i Københavns Kommune har en høj grad af specialisering inden for alle områder i det sociale arbejde med udsatte og sårbare borgere. At være den største socialforvaltning i landet skaber et arbejdsmiljø, hvor der, fagligt set, er højt til loftet med mulighed for unikke jobs inden for mange fagområder, bl.a. socialpædagogiske jobs på vores mange bosteder og døgninstitutioner.

En bred vifte af fagligheder

I forvaltningens borgercentre arbejder desuden en række faggrupper med bl.a. socialrådgivning, sociale ydelser og med gadeplansarbejde. Vi har derudover en række job i hjemmeplejen, som yder støtte og pleje til handicappede, psykisk syge og udsatte børn og familier. Vi varetager også forskellige kontoradministrative jobs samt analyse, økonomi og controllerfunktioner.

Kontakt

Socialforvaltningen

Bernstorffsgade 17

København V