Teknik- og Miljøforvaltningen som arbejdsplads

Med et job i Teknik- og Miljøforvaltningen er du med til at gøre byen til et rent, grønt og godt sted nu og i fremtiden.

Vi er godt 2.050 medarbejdere, som  

  • servicerer borgere og erhvervsliv inden for blandt andet miljø, byggeri og trafik 
  • holder rent og vedligeholder veje, parker og broer, der binder byen sammen. Vi drifter kirkegårde og regulerer parkering 
  • udarbejder lokalplaner og planer for klimatilpasning, mindre ressourceforbrug og fornyelse af nedslidte byområder 
  • skaber grønne byrum, der giver københavnerne mulighed for leg, bevægelse og oplevelser. 

Se mere om Teknik- og Miljøforvaltningen

Få gode muligheder for faglig og personlig udvikling 

Du kan specialisere dig i et fagområde eller bruge din faglighed i nye sammenhænge. Godt arbejdsmiljø og trivsel spiller en stor rolle i hverdagen. Her er der mulighed for en god balance mellem fx familieliv og arbejdsliv.

Se ledige stillinger i Teknik- og Miljøforvaltningen

 

Kontakt

TMF Stab

Njalsgade 13

Postboks 457

1505 København V