Socialforvaltningen

Socialforvaltningen tager sig af socialt udsatte børn, unge og voksne samt borgere med handicap.

Socialforvaltningen er til for en række forskellige borgere i København, der enkelte gange eller over et helt liv har brug for ekstra hjælp og støtte i hverdagen.

Socialforvaltningen har indsatser for

  • Børn, unge og familier med sociale problemer
  • Børn og voksne med psykiatriske diagnoser
  • Psykisk udviklingshæmmede borgere - en del af denne målgruppe er multihandicappede
  • Børn og voksne med fysisk handicap
  • Borgere, som er afhængige af stoffer og/eller alkohol
  • Borgere, der lever på gaden
     

Sådan er Socialforvaltningen bygget op

Organisationsdiagram
Her kan du se Socialforvaltningens organisationsdiagram (august 2021)

Find tilbud og institutioner
Du kan på denne liste finde adresser og telefonnumre forvaltningens institutioner og tilbud. 
Se oplysninger om Socialforvaltningens institutioner her

Læs mere om tilsyn og klager

Socialstrategien giver retning og mål i Socialforvaltningen

Socialstrategien skal sikre, at der skabes et fælles fundament for udvikling af alle borgeres mulighed for livskvalitet og social mobilitet.
Se hvordan Socialforvaltningen arbejder med Socialstrategien

Socialudvalget

Socialudvalget er det politiske udvalg, der varetager forvaltningen af kommunens sociale opgaver vedrørende børn, unge og voksne. 
Læs om opgaver, medlemmer, møder mm.

Nyhedsbrev

Tilmeld dig Socialforvaltningens nyhedsbrev "Nyt fra det sociale område"

 

Videoer om og med vores målgrupper

Kontakt