Tilsyn med bo- og dagtilbud

Der bliver løbende ført tilsyn med Socialforvaltningens tilbud til borgerne.

Det er Socialtilsynets opgave er at godkende nye plejefamilier og sociale tilbud til udsatte borgere. Socialtilsynet fører et socialfagligt tilsyn med botilbud, døgntilbud, opholdssteder for anbragte børn, plejefamilier, krisecentre, herbergs, misbrugstilbud mv.

Socialtilsyn

Langt hovedparten af Socialforvaltningens tilsynsopgaver foretages nu af socialtilsynene. 

Tilsynsrapporterne vil løbende blive lagt på Tilbudsportalen.

Driftsorienterede tilsyn

Socialforvaltningen har fortsat ansvaret for at føre driftsorienterede tilsyn med de kommunale og private forebyggende tilbud til udsatte borgere, der ikke er omfattet af socialtilsynet.

Det driftsorienterede tilsyn skal kontrollere, at tilbuddet har den nødvendige kvalitet. Der er ikke krav om, at et driftsorienteret tilsyn skal bestå af et tilsynsbesøg. Et driftsorienteret tilsyn kan også være et økonomisk tilsyn, som suppleres med den løbende dialog og sparring mellem forvaltningens centrale kontorer, institutionscentrene og det enkelte tilbud.

Et driftsorienteret tilsyn ser bl.a. på:

  • det socialfaglige indhold
  • om borgerne hører til tilbuddets målgruppe
  • om de pædagogiske metoder omsættes i praksis
  • om de matcher borgernes behov.

 

Find tilsynsrapporter på Tilbudsportalen

På tilbudsportalen.dk kan du søge på de social tilbud i Danmark og finde den seneste tilsynsrapport for tilbuddet. 

Socialtilsyn Hovedstaden

Langt hovedparten af Socialforvaltningens tilsynsopgaver foretages nu af socialtilsynene.