Karina Vestergård Madsen, socialborgmester

Socialborgmesteren er forperson for Socialudvalget.

Enhedslisten

Socialudvalget har ansvaret for kommunens sociale opgaver for børn, unge og voksne. Herunder også de forebyggende sociale indsatser og foranstaltninger, og indkomstoverførsler som fx økonomisk hjælp i særlige situationer. Socialudvalget har desuden ansvaret for anbringelser af børn og unge i plejefamilie og døgninstitution, service- og botilbud til borgere med handicap, psykisk sårbare borgere og alkohol- og stofmisbrugere samt det boligsociale arbejde og boliganvisning.

Borgmesterens udgifter

Københavns Kommune går ind for åbenhed og rene linjer på Københavns Rådhus. En borgmester er en offentlig person, og der må ikke kunne skabes tvivl om deres habilitet.

Enhver borger skal kunne se, hvordan pengene bliver brugt i Københavns Kommune, og Københavns Kommune ønsker at sikre, at det sker på den mest hensigtsmæssige måde.

Udgifterne registreres i oversigten for den måned, hvor forbruget eller repræsentationsudgiften afholdt. Oversigterne baserer sig på faktisk betalte og kontrollerede fakturaer. Der kan derfor godt gå et stykke tid, før forbruget eller repræsentationsudgiften kan ses i oversigten på hjemmesiden.

Kontakt Socialborgmesteren

Socialborgmester Karina Vestergård Madsen

Socialborgmester Karina Vestergård Madsen

Rådhuset

Rådhuspladsen 1

1599 København V

Pressetelefon (modtager ikke sms)

Pressetelefon (modtager ikke sms)