Søg

Socialforvaltningen

Socialforvaltningen tager sig af socialt udsatte børn, unge og voksne og borgere med handicap.

Socialforvaltningen har indsatser for

  • Børn, unge og familier med sociale problemer
  • Børn og voksne med psykiatriske diagnoser
  • Psykisk udviklingshæmmede borgere - en del af denne målgruppe er multihandicappede
  • Børn og voksne med fysisk handicap
  • Borgere, som er afhængige af stoffer og/eller alkohol
  • Borgere, der lever på gaden

Socialforvaltningen består af en direktion med tre fagdirektører, en række centrale enheder og Borgercenter Børn og Unge, Borgercenter Handicap og Borgercenter Voksne.

Socialstrategien 2018-2022 - en by med plads til alle

Kernen i vores socialstrategi er, at København skal være en by hvor alle har mulighed for leve et værdigt liv, også københavnere med særlige behov. Hvor vi tager hånd om hinanden og for de som har brug for ekstra hjælp i hverdagen.

Socialudvalget

Socialudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens sociale opgaver vedrørende børn, unge og voksne.

Kontakt Socialforvaltningen

Socialforvaltningen

Bernstorffsgade 17

1577 København V