Søg

Priser for børnepasning 0-18 år

Priser for pasning af børn og unge i dagtilbud og specialdagtilbud, for børn bosat i Københavns Kommune.

Når dit barn starter i et kommunalt dagtilbud, vil du automatisk få en månedlig opkrævning. Betalingen er forudbetalt og reguleres én gang om året. 

Priser for dagpleje, vuggestue og børnehave 2022

Dagpleje for børn indtil 3 år

En dagplejeplads koster 3.447 kroner om måneden med frokost, indtil barnet er 3 år.

 

Dagpleje for børn fra 3 år

En dagplejeplads koster 2.738 kroner om måneden med frokost fra den 1. i den måned, hvor dit barn fylder 3 år.

 

Vuggestue og børnehave for børn indtil 3 år

En plads i vuggestue eller børnehave koster 3.588 kroner om måneden uden frokost og 4.264 kroner med frokost, indtil barnet er 3 år.

 

Vuggestue og børnehave for børn fra 3 år

En plads i vuggestue eller børnehave koster 2.036 kroner om måneden uden frokost og 2.738 kroner med frokost fra den 1. i den måned, hvor dit barn fylder 3 år. 

 

Weekendtillæg i vuggestue og børnehave

Tillæggets størrelse afhænger af barnets alder.

  • Indtil barnet er 3 år, weekendtillæg pr. dag i vuggestue og børnehave: 168 kroner 
  • Fra barnet er 3 år, weekendtillæg pr. dag i vuggestue og børnehave: 129 kroner

Der er ikke et månedsloft for weekendtillæg.

Overnatningstakst i vuggestue og børnehave

Når du benytter dig af overnatning i dagtilbud, skal du både betale et nattillæg pr. måned og en overnatningstakst for hver enkelt overnatning.

  • Nattillæg i vuggestue og børnehave: 383 kroner pr. måned. 
  • Overnatningstakst i vuggestue og børnehave: 101 kroner pr. nat. 

Månedsloft (maks. betaling for nattillæg og overnatningstakst): 995 kroner pr. måned. 

Takstens størrelse er ikke afhængig af barnets alder.

Deltidspasning i forbindelse med barsel

Du kan se de aktuelle priser under "Spørgsmål og svar om deltidspasning" på siden her om deltidspasning.

Kombinationsplads - privat pasning i kombination med dagtilbud

Du kan se de aktuelle priser under "Spørgsmål og svar om kombinationspladser" på siden her om kombinationsplads.

Priser for fritidsinstitutioner, klub og specialfritidstilbud 2022

Fritidsinstitution

En plads i fritidsinstitution koster 1.656 kroner om måneden.

Juli-måned er betalingsfri.

Specialfritidsinstitution

En plads i specialfritidsinstitution koster 1.656 kroner om måneden.

Juli-måned er betalingsfri.

Fritidsklub

En plads i fritidsklub koster 454 kroner om måneden.

Juli-måned er betalingsfri.

Specialfritidsklub

En plads i specialfritidsklub koster 454 kroner om måneden.

Juli-måned er betalingsfri.

UngeVærk (tidligere ungdomsklub)

Det er gratis at gå i UngeVærk.

Specialungdomsklub

En plads i specialungdomsklub koster 75 kroner om måneden.

Juli-måned er betalingsfri.

Priser for dagpleje, vuggestue og børnehave 2023

Dagpleje for børn indtil 3 år

En dagplejeplads koster 3.573 kroner om måneden med frokost, indtil barnet er 3 år.

Dagpleje for børn fra 3 år

En dagplejeplads koster 2.762 kroner om måneden med frokost fra den 1. i den måned, hvor dit barn fylder 3 år.

Vuggestue og børnehave for børn indtil 3 år

En plads i vuggestue eller børnehave koster 3.673 kroner om måneden uden frokost og 4.331 kroner med frokost, indtil barnet er 3 år.

Vuggestue og børnehave for børn fra 3 år

En plads i vuggestue eller børnehave koster 2.020 kroner om måneden uden frokost og 2.762 kroner med frokost fra den 1. i den måned, hvor dit barn fylder 3 år. 

Weekendtillæg i vuggestue og børnehave

Tillæggets størrelse afhænger af barnets alder.

Indtil barnet er 3 år, weekendtillæg pr. dag i vuggestue og børnehave: 172 kroner 

Fra barnet er 3 år, weekendtillæg pr. dag i vuggestue og børnehave: 131 kroner

Der er ikke et månedsloft for weekendtillæg.

Overnatningstakst i vuggestue og børnehave

Når du benytter dig af overnatning i dagtilbud, skal du både betale et nattillæg pr. måned og en overnatningstakst for hver enkelt overnatning.

Nattillæg i vuggestue og børnehave: 391 kroner pr. måned. 

Overnatningstakst i vuggestue og børnehave: 103 kroner pr. nat. 

Månedsloft (maks. betaling for nattillæg og overnatningstakst): 976 kroner pr. måned. 

Takstens størrelse er ikke afhængig af barnets alder.

Priser for fritidsinstitutioner, klub og specialfritidstilbud 2023

Fritidsinstitution

En plads i fritidsinstitution koster 1.800 kroner om måneden.

Juli-måned er betalingsfri.

Specialfritidsinstitution

En plads i specialfritidsinstitution koster 1.800 kroner om måneden.

Juli-måned er betalingsfri.

Fritidsklub

En plads i fritidsklub koster 405 kroner om måneden.

Juli-måned er betalingsfri.

Specialfritidsklub

En plads i fritidsklub koster 405 kroner om måneden.

Juli-måned er betalingsfri.

Specialungdomsklub

En plads i specialungdomsklub koster 77 kroner om måneden.

Juli-måned er betalingsfri.

UngeVærk (tidligere ungdomsklub)

Det er gratis at gå i UngeVærk.

Søskenderabat

Hvis du har mere end et barn i dagpleje, vuggestue, børnehave, fritidsinstitution (KKFO/fritidshjem), privat institution eller privat pasning får du automatisk søskendetilskud. Du betaler fuld pris for den dyreste plads og halv pris for de øvrige pladser. 

Der er ikke søskenderabat, hvis du har et barn i klub eller en privat fritidsinstitution.

Hvis I har fælles forældremyndighed, men ikke bor sammen, regnes børnene som søskende hos den forælder, hvor de er tilmeldt folkeregisteret. Det er altså folkeregisteradressen, der afgør om børnene kan få rabat som søskende, uanset om børnene bor lige meget hos begge forældre.

Priser for private tilbud om pasning

Du kan se satser for tilskud til pasning af eget barn og læse om priser for privat pasningsordning og privat institution under de enkelte tilbud.

Priser for børnepasning i andre kommuner

Kontakt

Forældrebetaling

Nyropsgade 7, 1

1602 København V

Åbningstider

Mandag

09:00 - 13:00

Tirsdag

09:00 - 13:00

Onsdag

09:00 - 13:00

Torsdag

13:00 - 18:00

Fredag

09:00 - 13:00

Telefontider

Mandag

10:00 - 13:00

Tirsdag

10:00 - 13:00

Torsdag

13:00 - 17:00

Fredag

10:00 - 13:00

Tirsdag den 13. december er Forældrebetalingens og Privat Pasnings telefon og borgermodtagelse lukket.