Søg økonomisk fripladstilskud

Hvis den samlede husstandsindkomst er under 601.200 kr. (før skat) om året, kan du søge økonomisk fripladstilskud og få en reduceret betaling for dit barns dagtilbud.

Søg økonomisk fripladstilskud

Åbner en dialog.

Sagsbehandlingtid

De fleste ansøgninger om økonomisk fripladstilskud straksbehandles og bevilges automatisk i institutionssystemet.

For ansøgninger der ikke straksbehandles, er sagsbehandlingstiden op til 2 uger.

Spørgsmål og svar om økonomisk fripladstilskud

Vis alle

Hvem kan få økonomisk fripladstilskud?

Du kan få økonomisk fripladstilskud, hvis dit barn går i et kommunalt dagtilbud og den samlede husstandsindkomst er under 622.200 kroner før skat.

Hvis dit barn ikke har adresse i Københavns Kommune, skal du søge fripladstilskud i den kommune, hvor dit barn har adresse.

Hvor meget kan jeg få i tilskud?

Du kan få økonomisk fripladstilskud, hvis dit barn går i et kommunalt dagtilbud og den samlede husstandsindkomst er under 622.200 kroner før skat.

I 2024 er indtægtsgrænserne for fripladstilskud: 

Husstandsindkomst til og med 200.300 kroner før skat: hel friplads.

Husstandsindkomst mellem 200.300 kroner og 622.199 kroner før skat: delvis friplads.

Husstandsindkomst 622.200 kroner eller mere før skat: fuld forældrebetaling.

For hvert hjemmeboende barn under 18 år - ud over det første hjemmeboende barn - forhøjes indtægtsgrænserne med 7.000 kroner.

For enlig forsørgere forhøjes indtægtsgrænserne med 70.089 kroner.

Skal jeg søge fripladstilskud igen, hvis mit barn skifter institution?

Nej, fripladstilskuddet følger med barnet, og du skal kun søge fripladstilskud igen, hvis der er ændringer i dit familieforhold eller din husstandsindkomst ændrer sig.

Hvis barnet har været udmeldt mellem institutionsskiftet, skal der dog søges om fripladstilskud igen.

Regler for økonomisk fripladstilskud

Vis alle

Ændring i indkomst

Kommunen får hver måned automatisk besked fra SKAT, hvis indkomsten for dig eller din ægtefælle/samlever ændrer sig. Hvis ændringen har betydning for dit økonomiske fripladstilskud, reguleres din forældrebetaling automatisk for den pågældende måned. 

Genberegning

Genberegning

Din forældrebetaling genberegnes løbende, både hvis din indtægt stiger eller falder med mindst fem trin på fripladsskalaen i forhold til den indtægt, du har fået bevilget friplads efter. De 5 trin svarer til en ændring i indtægten på kr. 1.850 pr. måned (2024).

Årlig efterregulering

Dit økonomiske fripladstilskud efterreguleres en gang om året. Efterreguleringen sker på baggrund af oplysninger fra indkomstregistret og årsopgørelsen fra SKAT. Efterreguleringen medregner også de indkomstændringer, som har ligget inden for de 5 trin i de løbende månedlige genberegninger. 

Hvis du og/eller din ægtefælle/samlever er selvstændig erhvervsdrivende, sker der ikke automatiske ændringer i fripladstilskuddet i løbet af året, men kun ved den årlige efterregulering.  

Der er fortsat oplysningspligt til Forældrebetalingen, hvis der sker ændringer i familiens sammensætning. 

Du kan læse mere om de reglerne for økonomisk fripladstilskud i bekendtgørelse nr. 2058 af 15. november 2021 (dagtilbud) samt bekendtgørelse nr. 1926 af 9. december 2020 (fritidshjem og klubtilbud). Du finder bekendtgørelserne på www.retsinformation.dk

Kontakt

Forældrebetaling

Nyropsgade 7, 1

1602 København V

Åbningstider

Mandag

09:00 - 13:00

Tirsdag

09:00 - 13:00

Onsdag

09:00 - 13:00

Torsdag

13:00 - 18:00

Fredag

09:00 - 13:00

Telefontider

Mandag

10:00 - 13:00

Tirsdag

10:00 - 13:00

Torsdag

13:00 - 17:00

Fredag

10:00 - 13:00

- Vær opmærksom på at vi har lukket fredag den 10. maj.

Er dit barn allerede indmeldt i en institution i Københavns Kommune?

Så kan du også skrive sikkert til Forældrebetaling ved at logge ind på Digital Pladsanvisning, hvor vi hurtigere kan svare på din henvendelse.