Søg

Gå ikke glip af vigtig Digital Post fra Københavns Kommune

Søg økonomisk fripladstilskud

Hvis den samlede husstandsindkomst er under 583.700 kr. (før skat) om året, kan du søge økonomisk fripladstilskud og få en reduceret betaling for dit barns dagtilbudsplads.

Spørgsmål og svar om økonomisk fripladstilskud

Hvem kan få økonomisk fripladstilskud?

Du kan få økonomisk fripladstilskud, hvis dit barn går i et kommunalt dagtilbud og den samlede hustandsindkomst er under 583.700 kroner (2022) før skat.

Hvis dit barn ikke har adresse i Københavns Kommune, skal du søge fripladstilskud i den kommune, hvor dit barn har adresse.

Hvor meget kan jeg få i tilskud?

I 2022 er indtægtsgrænserne for fripladstilskud: 

Husstandsindkomst til og med 187.900 kroner før skat: hel friplads.

Husstandsindkomst mellem 187.901 kroner og 583.699 kroner før skat: delvis friplads.

Husstandsindkomst 583.700 kroner eller mere før skat: fuld forældrebetaling.

For hvert hjemmeboende barn under 18 år - ud over det første hjemmeboende barn - forhøjes indtægtsgrænserne med 7.000 kroner.

For enlig forsørgere forhøjes indtægtsgrænserne med 65.747 kroner.

Skal jeg søge fripladstilskud igen, hvis mit barn skifter institution?

Nej, fripladstilskuddet følger med barnet, og du skal kun søge fripladstilskud igen, hvis der er ændringer i dit familieforhold, eller hvis din hustandsindkomst ændrer sig.

Hvis barnet har været udmeldt mellem institutionsskiftet, skal der dog søges om fripladstilskud igen.

Regler for økonomisk fripladstilskud

Ændring i indkomst

Kommunen får hver måned automatisk besked fra SKAT, hvis indkomsten for dig eller din ægtefælle/samlever ændrer sig. Hvis ændringen har betydning for dit økonomiske fripladstilskud, reguleres din forældrebetaling automatisk for den pågældende måned. 

Genberegning

Din forældrebetaling genberegnes løbende, både hvis din indtægt stiger eller falder med mindst fem trin på fripladsskalaen i forhold til den indtægt, du har fået bevilget friplads efter. De 5 trin svarer til en ændring i indtægten på kr. 1.736 pr. måned.

Hvis du skal betale mere, modtager du et brev om ændringen og har mulighed for at gøre indsigelse, inden ændringen træder i kraft. Du modtager også et brev, hvis du skal betale mindre.

Der vil gå nogle måneder, før selve ændringen i forældrebetalingen reguleres. Fx bliver januar måneds tilskud reguleret i april måned og februar måneds tilskud i maj måned. Ændringen i fripladstilskuddet vil blive trukket fra eller lagt til i den efterfølgende opkrævning af forældrebetalingen.

Hvis indkomsten for dig eller din ægtefælle/samlever ændrer sig ofte, kan du opleve at dit økonomiske fripladstilskud og dermed forældrebetalingen, ændrer sig fra måned til måned. Det gælder fx for 

  • studerende med varierende indkomst
  • dagpengemodtagere, der skifter mellem 4 og 5 ugers udbetalinger i en måned
  • lønmodtagere med tillæg, ekstraarbejde eller ved særlig feriegodtgørelse  
  • honorarlønnede, timeløns- eller vikaransatte med varierende indkomst

Feriepenge medregnes fremover, når de beskattes, og ikke når de udbetales

Får man frataget sit økonomisk fripladstilskud i tre sammenhængende måneder, fordi familiens indtægt overstiger indtægtsgrænsen for friplads, skal et eventuelt økonomisk fripladstilskud søges på ny.

Omberegning

Hvis der er tale om en mere permanent ændring i familiens indkomst, kan du indsende en ny digital ansøgning. Vi omregner så fremadrettet dit økonomiske fripladstilskud, hvis ændringen udgør mindst fem trin på fripladsskalaen.

Årlig efterregulering

Dit økonomiske fripladstilskud efterreguleres en gang om året. Efterreguleringen sker på baggrund af oplysninger fra indkomstregistret og årsopgørelsen fra SKAT. Efterreguleringen medregner også de indkomstændringer, som har ligget inden for de 5 trin i de løbende månedlige genberegninger. 

Hvis du og/eller din ægtefælle/samlever er selvstændig erhvervsdrivende, sker der ikke automatiske ændringer i fripladstilskuddet i løbet af året, men kun ved den årlige efterregulering.  

Der er fortsat oplysningspligt til Forældrebetalingen, hvis der sker ændringer i familiens sammensætning. 

Du kan læse mere om de reglerne for økonomisk fripladstilskud i bekendtgørelse nr. 1542 af 19. december 2019 (dagtilbud) samt bekendtgørelse nr. 1926 af 9. december 2020 (fritidshjem og klubtilbud). Du finder bekendtgørelserne på www.retsinformation.dk

Kontakt

Åbningstider

Mandag

09:00 - 13:00

Tirsdag

09:00 - 13:00

Onsdag

09:00 - 13:00

Torsdag

13:00 - 18:00

Fredag

09:00 - 13:00

Telefontider

Mandag

09:00 - 13:00

Tirsdag

09:00 - 13:00

Torsdag

13:00 - 18:00

Fredag

09:00 - 13:00

-

Onsdag den 1. juni har vi lukket på grund af kursus