Musikudvalget

Københavns Musikudvalgs overordnede opgave er at fremme musiklivet i Københavns Kommune.

Musikudvalget afholder årligt ca. seks møder, hvor det behandler ansøgninger til honorarstøtteordningen og Musikudvalgets frie midler.

Ved uddeling af støtte lægger Musikudvalget vægt på aktiviteter, der sikrer og øger den musikalske aktivitet og bredde i København.

Musikudvalgets medlemmer

Københavns Musikudvalg har 12 medlemmer. Fire fra Københavns Kommunes Borgerrepræsentation og otte medlemmer fra musiklivet.

Musikudvalget for 2022 - 2025 består af:

 • Cille Hald Egholm (V)
 • Frederik W. Kronborg (Ø) 
 • Stine Finné Toft (Ø) (næstforperson)
 • Mathilde Kastbjerg (C)

Skabere og udøvere:

 • Mai Seidelin
 • Brian Risberg Clausen
 • Mads Emil Dreyer

Suppleant Louise Alenius

Udpeget i fællesskab af Dansk Musikerforbund, Dansk Solistforbund, Dansk Organist og Kantor Samfund, Dansk Artist Forbund, Dansk komponistforening, DJBFA – Komponister og Sangskrivere og DPA (Dansk Populær Autorer)

Koncertarrangører:

 • Eva Rehling

Suppleant Bjarke Svendsen

Udpeget af Dansk Live

Professionel udvikling og formidling:

 • Malika Mahmoud (orlov)
 • Anders Malta
 • Berit Ringby (suppleant for Malika Mahmoud)

Suppleant Berit Ringby

Udpeget i fællesskab af SNYK, ROSA – Dansk Rock Samråd, JazzDanmark og Tempi

Undervisning og amatørmusik:

 • Benjamin Hansen (forperson)
 • Iben Vestergård

Suppleant Maja Joss Børch

Udpeget i fællesskab af ORA, AKKS – Amatørernes Kunst & Kultursamråd, Musik & Ungdom, Musiklærerforeningen og DMPF – Dansk Musikpædagogisk Forening.

Du finder Københavns Musikudvalgs mødeplan her

Kontakt

Bettina Skaaning

Bettina Skaaning

Stormgade 20

1555 København V

Fagudvalg og Legater

Sekretariat for Kunst og Historie

Stormgade 20

1555 København V