Søg

Musikudvalget

Københavns Musikudvalgs overordnede opgave er at fremme musiklivet i Københavns Kommune.

Musikudvalget afholder årligt ca. seks møder, hvor det behandler ansøgninger til honorarstøtteordningen og Musikudvalgets frie midler.

Ved uddeling af støtte lægger Musikudvalget vægt på aktiviteter, der sikrer og øger den musikalske aktivitet og bredde i København.

Musikudvalgets medlemmer

Københavns Musikudvalg har 12 medlemmer. Fire fra Københavns Kommunes Borgerrepræsentation og otte medlemmer fra musiklivet.

Musikudvalget for 2022 - 2025 består af:

 • Kultur- og Fritidsborgmester Mia Nyegaard (B) 
 • Cille Hald Egholm (V)
 • Frederik W. Kronborg (Ø) 
 • Stine Finné Toft (Ø)

Skabere og udøvere:

 • Mai Seidelin
 • Bryan Rice
 • Mads Emil Dreyer

Suppleant Louise Alenius

Udpeget i fællesskab af Dansk Musikerforbund, Dansk Solistforbund, Dansk Organist og Kantor Samfund, Dansk Artist Forbund, Dansk komponistforening, DJBFA – Komponister og Sangskrivere og DPA (Dansk Populær Autorer)

Koncertarrangører:

 • Eva Rehling

Suppleant Bjarke Svendsen

Udpeget af Dansk Live

Professionel udvikling og formidling:

 • Malika Mahmoud
 • Johan Bylling Lang

Suppleant Lis Wessberg

Udpeget i fællesskab af SNYK, ROSA – Dansk Rock Samråd, JazzDanmark og Tempi

Undervisning og amatørmusik:

 • Benjamin Hansen
 • Iben Vestergård

Suppleant Maja Joss Børch

Udpeget i fællesskab af ORA, AKKS – Amatørernes Kunst & Kultursamråd, Musik & Ungdom, Musiklærerforeningen og DMPF – Dansk Musikpædagogisk Forening.

Kontakt

Bettina Skaaning

Bettina Skaaning

Rådhuspladsen 1

1550 København V
Tilskud - Rådhuspladsen 1

Tilskud

Rådhuspladsen 1

1550 København V