Søg

Musikudvalget

Københavns Musikudvalgs overordnede opgave er at fremme musiklivet i Københavns Kommune.

Musikudvalget afholder årligt ca. seks møder, hvor det behandler ansøgninger til honorarstøtteordningen og Musikudvalgets frie midler.

Ved uddeling af støtte lægger Musikudvalget vægt på aktiviteter, der sikrer og øger den musikalske aktivitet og bredde i København.

Musikudvalgets medlemmer

Københavns Musikudvalg har 12 medlemmer. Fire fra Københavns Kommunes Borgerrepræsentation og otte medlemmer fra musiklivet.

Musikudvalget for 2018-2021 består af:

 • Formand Franciska Rosenkilde (Å)
 • Jens Kjær Christensen (Ø)
 • Maria Frej (F)
 • Andreas Keil (A)

Skabere og udøvere:

 • Christine Skou
 • Jeppe Just
 • Jakob Weigand Götz

Suppleant Mai-Britt Kramer

Udpeget i fællesskab af Dansk Musikerforbund, Dansk Solistforbund, Dansk Organist og Kantor Samfund, Dansk Artist Forbund, Dansk komponistforening, DJBFA – Komponister og Sangskrivere og DPA (Dansk Populær Autorer)

Koncertarrangører:

 • Eva Rehling

Suppleant Rune Erbst Ledet

Udpeget af Dansk Live

Professionel udvikling og formidling:

 • Marianne Van Toornburg
 • Rikke Frisk

Suppleant August Rosenbaum

Udpeget i fællesskab af SNYK, ROSA – Dansk Rock Samråd, JazzDanmark og Tempi

Undervisning og amatørmusik:

 • Jesper Krüger
 • Asbjørn Keiding

Suppleant Zilla Ravn

Udpeget i fællesskab af ORA, AKKS – Amatørernes Kunst & Kultursamråd, Musik & Ungdom, Musiklærerforeningen og DMPF – Dansk Musikpædagogisk Forening.

Kontakt

Bettina Skaaning

Bettina Skaaning

Rådhuspladsen 1

1550 København V
Tilskud

Tilskud

Rådhuspladsen 1

1550 København V