Førstebehandling

Ved førstebehandlingen den 1. september 2022 præsenterede overborgmesteren budgetforslaget, og budgetordførerne holdt deres budgettaler.

Budgetforslag

På Borgerrepræsentationens møde den 1. september 2022 kan du som punkt 7 finde "Førstebehandling af budgetforslag 2023 og budgetoverslagsårene 2024-2026". 

KONTAKT

Borgerrepræsentationens Sekretariat

Rådhuspladsen 1

1550 København V