Budgetaftale 2023

Bredt flertal i Københavns Borgerrepræsentation har indgået aftale om næste års budget

Budgettet for 2023 er indgået af et bredt flertal bestående af partierne: Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre, Venstre, Alternativet, Liberal Alliance, Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti budgetforlig for 2023. Aftalen hedder: EN NY RETNING FOR KØBENHAVN

Parterne siger om aftalen

Socialborgmester og budgetordfører, Karina Vestergård Madsen, Enhedslisten, udtaler:

”Vi har prioriteret dét, som vælgerne for under et år siden gav os mandat til. Nemlig velfærd og klima. På trods af en meget stram økonomisk ramme har vi formået at holde hånden under hele velfærdsområdet og endda sikret et lille løft til socialområdet. Vores sagsbehandlere får mere tid til den enkelte københavner, og københavnerne får hurtigere hjælp. Samtidig sikrer vi, at flere mennesker med sindslidelser, handicap eller andre sårbare, der venter på en botilbudsplads, hurtigere kan få én. Og vi får mulighed for at sætte en række tiltag i gang, som vil gøre, at flere medarbejdere vælger at blive i Socialforvaltningen, og at nye medarbejdere får lyst til at søge et job i Københavns Kommune.”

Børne- og ungdomsborgmester Jakob Næsager, Det Konservative Folkeparti, udtaler:

”For Københavns børn og unge er det et godt budget, vi har landet. Med 162 mio. kr. over de næste fire år til rekruttering kan vi for alvor sætte skub i fx merituddannelserne og selv være med til at uddanne lærere og pædagoger, for uddannede voksne er hele forudsætningen for børn og unges trivsel, udvikling og læring. Det er også afgørende, at vi nu får dækket de store ekstraudgifter til specialundervisning, så Københavns børn og deres lærere og pædagoger ikke skal udsættes for besparelser, fordi flere børn har særlige behov. Vi er lykkedes med at stoppe blødningen af parkeringspladser og har fundet en pragmatisk løsning i Middelalderbyen, som sikrer beboerne ret til - og mulighed for - parkering i umiddelbar nærhed af deres hjem. Og så har vi øje for den hovedstad, vi giver videre til vores børn, med en sammenhængende klimaplan, renere vand i Utterslev Mose, en betydelig CO2-reduktion og grøn strøm.”

Kultur- og fritidsborgmester Mia Nyegaard, Radikale Venstre, udtaler:

”Radikale Venstre er rigtig glade for, at der er landet en budgetaftale hen over midten for 2023 og de kommende år. Med aftalen sætter vi en ny retning for udviklingen af København. Det er vigtigt, og derfor vil jeg gerne sige stor tak til partierne for, at vi sammen kunne nå hertil. Det er en god budgetaftale, hvor vi tager fat på at løse rekrutteringsudfordringerne, styrker den grønne dagsorden og tager hånd om de socialt udsatte og det specialiserede børne- og ungeområde. Det er fantastisk, at otte partier har kunnet samles hen over midten og sikret en aftale, der er social, grøn og økonomisk bæredygtig.”

Beskæftigelses- og integrationsborgmester Jens-Kristian Lütken, Venstre, udtaler:

”Venstre gik til forhandlingerne med et krav om skattelettelser, og derfor er det en kæmpe sejr, at det efter årtiers borgerlig ørkenvandring på Københavns Rådhus nu er lykkedes at give københavnerne over en halv milliard kroner tilbage. København skal nemlig ikke opkræve flere skatter end højst nødvendigt. Så i stedet for at puge penge sammen skal skattekronerne ligge i borgernes egne lommer. Jeg er enormt glad for, at vores politiske vilje til at få skatten sat ned endelig har båret frugt og vist, at det også kan lade sig gøre i landets rødeste kommune. Vi har vist, at vi både kan styrke kernevelfærden, sætte turbo på den grønne omstilling og etablere tiltrængte idrætsanlæg, samtidig med at skatten bliver sat ned. Aldrig i nyere tid har borgerlige stemmer betydet så meget på Københavns Rådhus som ved denne brede budgetaftale, hvor vi samtidig sætter retningen for en ny og sundere politisk kultur.” 

Teknik- og miljøborgmester Line Barfoed, Enhedslisten, udtaler:

”Klimakrisen er vor tids største udfordring. Det har været min absolutte hovedprioritet i budgetaftalen at gøre alt, hvad vi overhovedet kan, for at dæmme op for klimaforandringerne. Jeg er meget glad for, at vi nu sikrer reelle CO2-reduktioner og ikke bare fugle på taget. Vi gør byrummet grønnere og giver mere plads til el-biler og delebiler. Vi tager et stort skridt mod at få nedbragt biltrafikken i Københavns historiske hjerte. Vi gør det dyrere at parkere for de mest forurenende biler, hvilket både mindsker trængslen og gavner klimaet.”

Birgitte Kehler Holst, Alternativet, udtaler:

“Københavnerne får bl.a. demokratisk fornyelse og grøn omstilling for deres stemme på Alternativet. Det er afgørende for os, at byen opnår vigtige CO2-reduktioner og passer på byens natur. Vi er også glade for at have styrket bisidderordningen, som forbedrer retssikkerheden for de mest udsatte københavnere i mødet med jobcenteret. Dertil får vi nu også borgerforslag, der gør afstanden mellem københavnerne og rådhuset kortere. Sidst, men ikke mindst, er vi begejstrede for, at København nu får doughnut-modellen, der skal sikre, at byens udvikling sker inden for jordens bæreevne.”

Ole Birk Olesen, Liberal Alliance, udtaler:

“En kommune skal ikke opkræve mere skat hos borgerne end nødvendigt for at finansiere sine udgifter. Københavns Kommune har gennem flere år haft en sund økonomi og opbygget formue, men nu får byens borgere også glæde af at bo i et København, der er i økonomisk fremgang. For første gang i mands minde, måske nogensinde, lettes kommuneskatten i København. Liberal Alliance har som mål, at københavnerne skal kunne mærke stordriftsfordelene i landets største kommune i form af landets laveste kommuneskat. Der er vi ikke helt endnu, men vi har taget et første skridt.”

Niels Peder Ravn, Nye Borgerlige, udtaler:

”Nye Borgerlige er glade for, at vi nu kan give københavnerne skattelettelser, og dermed lade flere af københavnerne bestemme over flere af deres egne penge. Nye Borgerlige er også særligt glade for, at vi nu kan håndtere københavnerforslaget, som er et borgerforslag specielt for københavnerne. På den måde giver vi københavnere en mere direkte stemme til politikerne i Borgerrepræsentationen. Jeg glæder mig til at tage det seriøst og lære af de mange inputs, klager og visioner, som københavnerne måtte have for deres by. Med budgettet kommer også en handlingsplan for solceller. Det er grøn fornuft, men ikke mindst gør det borgernes elregninger billigere, og det er vigtigt for Nye Borgerlige. En plan for lade-infrastruktur har vi også prioriteret, for det betyder, at københavnere, der i disse år skifter til el-biler, kan få lade-standere tæt på deres bolig.”

Finn Rudaizky, Dansk Folkeparti, udtaler:

”DF er glade for, at det lykkedes at sikre musikfestival til plejehjemsbeboere og at nedsætte prisen for levering af mad til de ældre i eget hjem samt gratis entre for pensionister til flere københavnske museer. Desuden er vi stolte over forslaget om hjælp til personer med funktionsnedsættelser, der skal hjælpes til at gennemføre en erhvervsuddannelse. Vi vil ikke længere se på, at børn og unge i sorg skal vente i 1-2 år før, de kan komme til behandling og terapi. Med budget 2023 har man gjort det bedre, men vi er ikke i hus endnu. Det er DF opmærksomme på. DF’s oprindelige forslag om hjælp til gratis sygebehandling til hjemløses hunde fortsætter. Og så er vi også meget glade for de mange kommende idræts-investeringer.” 

Kontakt

Socialborgmester Karina Vestergård Madsen kontaktes via pressechef Malene Kristensen på tlf. 23256653

Børne- og ungdomsborgmester Jakob Næsager kontaktes via pressechef Janni Brixen på tlf. 51336860

Kultur- og fritidsborgmester Mia Nyegaard kontaktes via pressechef Solvejg Jakobsen på tlf. 33662345

Beskæftigelses- og Integrationsborgmester Jens-Kristian Lütken kontaktes via pressechef Steffen Kjær på tlf. 23821294

Teknik- og miljøborgmester Line Barfod kontaktes via pressechef Simon Nyborg på tlf. 21525160

Gruppeforperson for Alternativet Birgitte Kehler Holst kontaktes på tlf.: 40550430

Gruppeforperson for Liberal Alliance Ole Birk Olesen kontaktes på tlf. 33374908

Gruppeformand for Nye Borgerlige Niels Peder Ravn, kontaktes på tlf. 23727957

Forperson for Dansk Folkeparti Finn Rudaizky kontaktes på tlf. 60101034

Førstebehandling budget 2023