Sagsbehandling

Sagsbehandling kan være flere forskellige ting.

Du kan fx klage over:

  • At du skal vente længe på et svar
  • Hvordan kommunen har vejledt dig som borger
  • At du ikke har fået adgang til oplysninger i din sag
  • At kommunen stiller krav til dig, som du finder urimelige(fx beder dig sende de samme oplysninger flere gange)
  • At du ikke har fået afgørelsen forklaret på en korrekt og forståelig måde
  • At du ikke er blevet oplyst om din eventuelle mulighed for at klage.

Sådan klager du over en sagsbehandling

Du kan klage til den ansvarlige forvaltning eller direkte til den ansvarlige borgmester over den måde, din sag er blevet behandlet på.

Send din klage til den rette forvaltning via Digital Post

Find den ansvarlige borgmester for de enkelte forvaltninger

Klag til Borgerrådgiveren

Borgerrådgiveren kan behandle en klage over kommunens sagsbehandling, hvis du har klaget til forvaltningen først.

Læs hvordan du klager til Borgerrådgiveren

Læs mere om Borgerrådgiverens opgaver

Kontakt

Telefontider

Mandag

08:00 - 16:00

Tirsdag

08:00 - 16:00

Onsdag

08:00 - 16:00

Torsdag

08:00 - 17:00

Fredag

08:00 - 15:00