Diskrimination

Diskrimination er usaglig forskelsbehandling. Usaglig forskelsbehandling betyder, at en person, af grunde som ikke er saglige (dvs. nøgterne og objektive), bliver behandlet anderledes end andre personer i samme situation.

For at finde ud af, om du er blevet diskrimineret, kan du stille dig selv to spørgsmål:

Er jeg blevet forskelsbehandlet eller behandlet dårligere end andre i samme situation?

Er forskelsbehandlingen sagligt og rimeligt begrundet? Hvis nej, så kan der være tale om diskrimination.

Sådan klager du over diskrimination

Hvis du oplever diskrimination, kan du ringe til Borgerrådgiverens Diskriminationshotline på telefon 80 30 20 20. Hotlinen er en nem adgang til hjælp. Her kan du få rådgivning og vejledning samt oplysninger om dine rettigheder og klagemuligheder.

Kontakt

Borgerrådgiveren

Tietgensgade 31A

1704 København V