En afgørelse

En afgørelse er ofte formuleret som en tilladelse (bevilling) eller et afslag. Det kan fx være et afslag på kontanthjælp, byggetilladelse eller enkeltydelse. En afgørelse hænger ofte sammen med en ansøgning.

Sådan klager du over en afgørelse

Når du modtager en afgørelse om forhold, der vedrører dig, skal kommunen også oplyse dig om dine muligheder for at klage. Hvis du har fået afgørelsen på skrift, kan du finde kontaktoplysninger og klagevejledning i brevet.

Klagevejledningen fortæller, om du kan klage, hvordan du kan klage, hvornår klagefristen udløber, og hvem du skal klage til. Når du vil klage over en afgørelse, er det vigtigt, at du er opmærksom på klagefristen. Det er datoen for, hvornår myndigheden senest skal modtage din klage.

Hvis du ikke har fået en skriftlig afgørelse med begrundelse og klagevejledning, kan du få det ved at kontakte den myndighed, der har truffet afgørelsen – det har du ret til.

Klagen kan indgives mundtligt eller skriftligt, og du har mulighed for at bede om kvittering for modtagelsen af klagen. Myndigheden har både ret og efter omstændighederne pligt til at bede dig om de oplysninger, som er nødvendige for at behandle din klage. Hvis du ikke giver de oplysninger, kan myndigheden måske ikke behandle din klage, og du risikerer at måtte acceptere afgørelsen, som den er.

Hvis du vælger at klage skriftligt, opfordrer vi dig til at gøre det nemt og sikkert via Digital Post.

Send din klage til den rette forvaltning via Digital Post.

Kan du klage til Borgerrådgiveren?

Borgerrådgiveren kan ikke behandle klager over kommunens afgørelser.

Kontakt

Telefontider

Mandag

08:00 - 16:00

Tirsdag

08:00 - 16:00

Onsdag

08:00 - 16:00

Torsdag

08:00 - 17:00

Fredag

08:00 - 15:00