Vores børn - Københavns fremtid – Børne- og Ungdomsudvalgets strategi 2022-2025

I København skal alle børn og unge trives. Og de skal have de allerbedste betingelser for at udvikle sig og begå sig i deres videre liv. Det er afsættet for Børne- og Ungdomsudvalgets strategi for 2022 til 2025 for arbejdet med børn og unge i København.

Strategien ”Vores børn – Københavns fremtid” er vedtaget den 22. juni 2022 af Børne- og Ungdomsudvalget og sætter ramme og retning for den faglige udvikling de kommende år.

Målet er det bedste børne- og ungeliv i København. Det gælder både fysiske rammer og på tværs af aldersgrupper og indsatser.

Med strategien er der lagt op til at gentænke og være nysgerrige på den dannelsesrejse børn og unge er på – og at starte en dialog om, hvad der skal fastholdes, og hvad der skal forandres.

Fundament og forandring i fem centrale temaer

Der er i strategien sat spot på det, der allerede fungerer og styrker børn og unges trivsel, læring og udviklingsmuligheder. Det kaldes fundamen­tet. Samtidig sættes fingeren på de områder, hvor der er behov for et ekstra gear for børnenes og de unges skyld. Det kaldes forandringen. Der zoomes ind på fundament og forandring i de fem mest centrale temaer:

  • Alle elever skal løftes og komme godt videre fra folkeskolen
  • København skal have dygtige medarbejdere til skoler og institutioner 
  • Alle børn og unge skal trives og opleve stærke fællesskaber
  • Tidlige indsatser skal sikre den bedste start på børnelivet
  • Københavns fællesskaber skal give plads til forskellighed

Kontakt

Børne- og Ungdomsforvaltningen

Rådhuspladsen 1

1550 København V

Åbningstider

Mandag

09:00 - 15:00

Tirsdag

09:00 - 15:00

Onsdag

09:00 - 15:00

Torsdag

09:00 - 15:00

Fredag

09:00 - 15:00