Den Centrale Klageenhed i Børne- og Ungdomsforvaltningen

Har du tidligere sendt en klage til områdeforvaltningen eller dit barns skole/institution, og er du utilfreds med behandlingen af klagen?

Så kan du kontakte Den Centrale Klageenhed i Børne- og Ungdomsforvaltningen.

Den Centrale Klageenhed skal sikre, at du som borger kan få et andet blik på en konkret klagesag på skole- og dagtilbudsområdet.

Vi opfordrer altid til at løse eventuelle konflikter lokalt og i dialog mellem borger, institution eller skole. Men hvis du oplever, at du ikke er blevet hørt, eller du ikke er tilfreds med den foreløbige håndtering af din klage, kan du vælge at fremsende din klage via sikker post til Den Centrale Klageenhed.

Du er også velkommen til at kontakte klageenheden, hvis du er tvivl om, hvor du skal sende en klage hen.

Oplys gerne dit telefonnummer, hvis du vælger at skrive til os, så vi eventuelt kan kontakte dig for yderligere information.

Kontakt

Den Centrale Klageenhed i Børne- og Ungdomsforvaltningen

Telefontider

Mandag 12:00 - 14:00

Onsdag 15:00 - 17:00

Fredag 10:00 - 12:00