Socialforvaltningen

Socialforvaltningen tager sig af socialt udsatte børn, unge og voksne og borgere med handicap.

Socialforvaltningen har indsatser for

  • Børn, unge og familier med sociale problemer
  • Børn og voksne med psykiatriske diagnoser
  • Psykisk udviklingshæmmede borgere - en del af denne målgruppe er multihandicappede
  • Børn og voksne med fysisk handicap
  • Borgere, som er afhængige af stoffer og/eller alkohol
  • Borgere, der lever på gaden

Socialforvaltningen består af en direktion med tre fagdirektører, en række centrale enheder og Borgercenter Børn og Unge, Borgercenter Handicap og Borgercenter Voksne.

Socialudvalget

Socialudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens sociale opgaver vedrørende børn, unge og voksne.

Kontakt Socialforvaltningen

Socialforvaltningen

Bernstorffsgade 17

1577 København V