Kultur- og Fritidsudvalget

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens kulturelle og fritidsmæssige opgaver samt borgerservice.