Kultur- og Fritidsudvalgets opgaver

Kultur- og Fritidsudvalget (KFU) består af 11 medlemmer. Til udvalget er knyttet Kultur- og Fritidsforvaltningen.

Medlemmerne af Kultur- og Fritidsudvalget varetager ifølge Styrelsesvedtægten den umiddelbare forvaltning af kommunens kulturelle og fritidsmæssige opgaver samt borgerservice, herunder opgaver vedrørende

 • folkebiblioteker,
 • idrætsanlæg, kultur- og medborgerhuse, kvarterhuse i afsluttede kvarterløftsområder og øvrige fritidsfaciliteter,
 • kulturelle forhold, bl.a. museer, teatre, musik og tilskud til kulturelle aktiviteter,
 • event- og eliteidrætsaktiviteter,
 • regionalt og internationalt kultur- og idrætssamarbejde, 
 • folkeoplysningsområdet,
 • stadsarkivet,
 • lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v.
 • Københavns Borgerservice,
 • Københavns Turistinformation,
 • Daghøjskoler,
 • samarbejde med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område,
 • sager om valg til Folketinget, Borgerrepræsentationen, Regionsråd, Europa-Parlamentet, menighedsråd, folkeafstemninger og lignende,
 • folkeregister,
 • særlige juridiske forvaltningsanliggender,
 • legatsager.

Københavns Kommunes Styrelsesvedtægt

Du kan læse mere om udvalgets ansvarsområder i Københavns Kommunes Styrelsesvedtægt, som du finder på denne side:

Læs om Kultur- og Fritidsforvaltningen

Kontakt

Borgmester- og Direktionssekretariat

Rådhuspladsen 1

1550 København V