Fagligt Center i Børne- og Ungdomsforvaltningen

Fagligt Center varetager support-, drifts- og udviklingsopgaver i tæt samarbejde med områdeforvaltning, skoler, institutioner og familier.