Tilskud til ansættelser

Løntilskud, praktik, fleksjob, jobrotation

Løntilskud - privat virksomhed

Du kan ansætte en medarbejder og få refunderet dele af lønnen.

Løntilskud - offentlig virksomhed

Du kan ansætte en medarbejder i løntilskud og få refunderet en del af lønnen.

Løntilskud - for medarbejder med et handicap

Du kan ansætte en nyuddannet person med et handicap i løntilskud - også kaldet isbryderordningen.

Få en ledig i virksomhedspraktik

Med en virksomhedspraktik får I mulighed for at afprøve og opkvalificere en potentiel ny medarbejder.

Fleksjob

Du kan ansætte en medarbejder med varig nedsat arbejdsevne på deltid. Du betaler kun for den reelle arbejdstid og slipper for papirarbejdet

Fleksjob som selvstændig

Du kan få økonomisk støtte, hvis du har varige og væsentlige begrænsninger i arbejdsevnen i lige præcis din virksomhed.

Vikarordning - når en medarbejder skal efteruddannes

Du kan få støtte til at ansætte en vikar, når en medarbejder skal på efteruddannelse. Ordningen kaldes jobrotation.

Flygtninge i IGU-forløb

Ansæt en flygtning i et praktik-forløb og få udbetalt en bonus på op til 40.000 kr.