Skriv op til børnehave

For børn mellem to år og ti måneder og indtil skolestart.
Skriv dit barn op til børnehave
Klik her for at gå til Digital Pladsanvisning og skrive dit barn op. Du skal bruge NemID.

Du har mulighed for at skrive dit barn op til tre børnehaver. Vi anviser børnehavepladser efter anciennitet på de specifikke ventelister. Det vil sige, at det barn som har stået på ventelisten længst tid får den næste ledige plads med mindre et barn med søskende i børnehaven også står på venteliste, så vil søskendebarnet få tilbudt pladsen. Ligeledes vil børn fra den generelle venteliste, der skal have tilbudt plads kunne springe ind foran de børn, der allerede står på ventelisten. 

Dit barn får anciennitet på ventelisten til børnehave den dag han eller hun fylder 2 år, hvis du har skrevet dit barn op inden 2 års dagen. Hvis du skriver op senere end de 2 år får dit barn anciennitet fra opskrivningstidspunktet.

Når du skriver dit barn på venteliste til vuggestue eller dagpleje, kommer barnet automatisk på en generel venteliste til børnehave og vil blive tilbudt en plads indenfor fire kilometer af din bopæl, fra barnet er to år og ti måneder. Det barn, som står øverst på den generelle venteliste, vil få tilbudt den næste ledige plads.

Hvis dit barn er indmeldt i en aldersintegreret institution, er barnet automatisk skrevet op til børnehavedelen samme sted. Hvis dit barn ikke går i vuggestue eller dagpleje, men ønsker at dit barn skal gå i børnehave, skal du skrive dit barn op til børnehave inden det fylder to år.

Kontakt