Søg

Se børnehaver

Søg efter børnehaver i Københavns Kommune.

Se børnehaver

Typer af børnehaver

Almindelig børnehave

En børnehave med adresse i København. Mange børnehaver har en vuggestue tilknyttet og enkelte har en småbørnsgruppe for 2-årige børn og nogle har også en fritidsinstitution tilknyttet.

Udflytterbørnehave

En udflytterbørnehave er en børnehave, der ligger i omgivelser med masser af frisk luft. Du afleverer dit barn ved en institution i København. Herfra bliver dit barn kørt frem og tilbage i børnehavens bus til udflytterbørnehaven.

Der er også institutioner, som har en udflytterdel tilknyttet. Det vil sige, at mindst én børnegruppe dagligt kører med bus til et udflyttersted. 

Københavns Kommune har mere end 60 udflytterbørnehaver.

Børnehave med skovbus

Børnehaver i Københavns Kommune har mulighed for at få tilknyttet en skovbus, som har plads til 11 børn. I nogle institutioner er det den samme gruppe af børn og voksne, der hver dag kører i skoven og i andre institutioner skiftes børnegrupperne og personalet til at tage i skoven, så de f.eks. er hjemme i institutionen i 14 dage og i skoven i 14 dage. 

Nogle af skovbusserne kører hver dag til et fast tilholdssted, mens andre skovbusser kører forskellige steder hen, afhængig af årstiden, vind og vejr. Der er 17 skovbusser i Københavns Kommune.

Børnehave med rumlepotte

En rumlepotte er en bus, der tilknyttes en eksisterende børnehave. Rumlepotten er en ombygget bus, hvor der er sæder, borde og sikkerhedsseler mm. til 20 børn og 3-4 voksne.

Bussen er indrettet med køkken, toilet og tørreskab til skiftetøj. Sæder og borde er indrettet, så de kan ændres til senge, hvis nogle af børnene skal have en middagslur. 

Typisk skiftes forskellige grupper i børnehaven til at tage på tur med rumlepotten - så hver gruppe børn f.eks. er en uge i rumlepotten og tre uger i institutionen. De institutioner, som har tilknyttet en rumlepotte, mødes ind imellem på stranden, i skoven og på legepladser.

Der er i øjeblikket 14 daginstitutioner i Københavns Kommune, som har tilknyttet en rumlepotte.

Idrætsbørnehave

Nogle børnehaver har en idrætsprofil samt et certifikat på, at de er en idrætsinstitution. Det betyder, at personalet er uddannet specifikt i idræt og bevægelse. Vi har i øjeblikket 10 idrætsbørnehaver i Københavns kommune.

Småbørnspladser i børnehave

Københavns Kommune har et mindre antal børnehaver med småbørnspladser, der er forbeholdt børn fra de er 1 år og 10 måneder. Hvis dit barn skal have plads i én af disse institutioner, skal du notere det i bemærkningsfeltet, at du ønsker en småbørnsplads fra barnet er  1 år og 10 måneder.

Tilbud til småbørnspladser visiteres efter børnehavereglerne. 

Døgn-og weekendåbne dagtilbud

Døgnåbne institutioner

Hvis dit barn har brug pasning med udvidet åbningstider f.eks. om natten, har vi to døgninstitutioner i Københavns Kommune.

Du skal kunne dokumentere dit behov for institutionens særlige udvidet åbningstid i form af kopi af lønsedler eller anden form for dokumentation for arbejdstid.

Hvis dit barn bor med begge forældre, skal begge kunne fremvise dokumentation. Dokumentationen skal sendes til Pladsanvisningen.

Døgninstitutionerne er:

Haraldsgården i Haraldsgade på Nørrebro

Vartov i Farvergade i Indre By

Weekendåbne institutioner

Hvis dit barn har brug for pasning i weekender har Københavns Kommune et antal dagtilbud med weekendåbent.

Du skal kunne dokumentere dit behov for pasning i weekender i form af kopi af lønsedler eller anden form for dokumentation for arbejdstid.

Hvis dit barn bor med begge forældre, skal begge kunne fremvise dokumentation.

Dit barn kan godt blive passet i et dagtilbud i hverdagene der ikke har weekendåbnet og benytte et andet dagtilbud med weekendåbnet i weekender.

Dokumentationen skal sendes til Pladsanvisningen.

De weekendåbne institutioner er:

Galaxen på Øresundsvej på Amager

Kernehuset på Agnes Henningsens Vej på Nørrebro

Valnødden på Kettegårds Allé i Hvidovre

Virksomhedsinstitutioner

Vi har et antal virksomhedsinstitutioner, hvor børn af ansatte har fortrinsret. For at gøre brug af fortrinsretten skal forældrene dokumentere deres ansættelse i virksomheden i form af lønseddel, ansættelsesbrev el.lign. til Pladsanvisningen.

Børn, der ikke bor i Københavns Kommune, kan også blive skrevet på en  virksomhedsinstitutions venteliste, hvis de kan dokumentere deres ansættelse i virksomheden på lige fod med københavnske borgere.

Virksomheder i København er:

Seruminstituttet

Hvidovre Hospital

Ministerierne og styrelser

Teatre i Danmark

FLSmidth A/S

Lundbeck

Nordisk Film

Kontakt

Åbningstider

Mandag

09:00 - 13:00

Tirsdag

09:00 - 13:00

Onsdag

09:00 - 13:00

Torsdag

13:00 - 18:00

Fredag

09:00 - 13:00

Telefontider

Mandag

09:00 - 13:00

Tirsdag

09:00 - 13:00

Torsdag

13:00 - 18:00

Fredag

09:00 - 13:00

- Vores modtagelse er lukket fredag den 5. august.