Økonomiudvalget

Økonomiforvaltningen er tilknyttet udvalget og varetager den daglige administration af sager, som hører under udvalget.