Forretningsorden og foretræde for Økonomiudvalget

På et møde i Økonomiudvalget kan du/I fremføre synspunkterne i en sag på Økonomiudvalgets dagsorden. Det kaldes at få foretræde.

Foretræde

Vis alle

Formål med at få foretræde

Formålet med at få foretræde er, at Økonomiudvalgets medlemmer kan få belyst synspunkter eller få supplerende faktuelle oplysninger i en sag, der er på Økonomiudvalgets dagsorden.

Hvem kan få foretræde, og hvordan foregår det?

Der kan kun anmodes om foretræde én gang om den samme sag i Københavns Kommune. Det betyder, at hvis en sag behandles ad flere omgange eller i flere politiske udvalg, skal du vælge, hvornår og for hvilket udvalg man ønsker foretræde.

Det er i den forbindelse en god idé at undersøge nærmere, hvilke områder de forskellige udvalg kan tage stilling til, sådan at dine synspunkter kan præsenteres for præcis det udvalg, der kan tage stilling til de omhandlede spørgsmål. Du kan se udvalgenes ansvarsområder i Styrelsesvedtægten for København: Sådan styres København.

Spørgsmål om Økonomiudvalgets kompetenceområde kan rettes til Økonomiudvalgets udvalgssekretærer, jf. kontaktinformationer nedenfor.

Både enkeltpersoner eller mindre grupper af personer kan anmode om foretræde i en sag.

Personer ansat i kommunens tjeneste kan deltage i Økonomiudvalgets behandling af en sag, såfremt det sker som led i deres tjeneste. Herudover vil en ansat i Københavns Kommune som privatperson kunne opnå foretræde for udvalget.

Et foretræde for Økonomiudvalget skal knytte sig til en konkret sag på udvalgets dagsorden, der omhandler det emne, du ønsker at tale med udvalget om.

Du bør altid overveje, om synspunkterne kan sendes til Økonomiudvalget skriftligt frem for at anmode om foretræde.

Det er Økonomiudvalget, der ved mødets start efter indstilling fra overborgmesteren beslutter, om anmodningen om foretræde skal imødekommes.

Hvis anmodningen om foretræde imødekommes, vil du have 10 minutter til at fremføre synspunkter i sagen.

Udvalgets medlemmer har mulighed for at stille spørgsmål, og der kan eventuelt føres en kort dialog om sagen.

Selve den politiske drøftelse tages i Økonomiudvalget, efter du har forladt mødet.

Hvordan får man foretræde?

En anmodning om foretræde kan gives skriftligt og skal være kommet frem senest kl. 9.00 dagen før Økonomiudvalgsmødet.

Du kan se datoerne for Økonomiudvalgets møder i Økonomiudvalgets mødeplan.

Du kan sende anmodningen til Borgerrepræsentationens Sekretariat via kontaktformularen, som du finder i kontaktboksen for Borgerrepræsentationens Sekretariat nederst på siden.

Anmodningen skal indeholde navn, adresse, telefonnummer og evt. e-mail på de personer, der ønsker foretræde og en kort begrundelse for anmodningen om foretræde. Dette for at sikre, at de formelle betingelser for foretrædet er opfyldt.

Hvis du ønsker at fremsende skriftligt materiale til udvalget forud for foretrædet, skal materialet være Borgerrepræsentationens Sekretariatet i hænde senest kl. 10.00 dagen før Økonomiudvalgets møde.

Når du har fremsendt en anmodning om foretræde, vil Borgerrepræsentationens Sekretariat kontakte dig vedr. de praktiske detaljer om foretrædet.

Det er Økonomiudvalget, der på mødedagen efter indstilling fra overborgmesteren, træffer den endelige beslutning, om du skal have foretræde. Du vil derfor blive bedt om at være til stede uden for mødelokalet fra mødets start.

Du vil umiddelbart herefter blive orienteret om Økonomiudvalgets beslutning, og gives der foretræde, vil du blive inviteret ind i mødelokalet, så du kan fremføre synspunkterne i de afsatte 10 minutter.

Møderne foregår normalt på Rådhusets 2. sal i Udvalgsværelse F.

I forretningsordenen for Økonomiudvalget kan du finde reglerne for udvalgets arbejde.

Kontakt

Borgerrepræsentationens Sekretariat

Rådhuspladsen 1

1550 København V