Økonomiudvalgets øvrige udgifter

Her kan du se, hvad Økonomiudvalget har af udgifter til mødeforplejning mv.

Udgifterne opgøres ikke for det enkelte medlem af udvalget, men samlet for hele udvalget.

Mange udgifter afregnes kvartalsvis eller med forsinkelse. Udgifterne er angivet i kr. inkl. moms. Oplysningerne opdateres en gang i kvartalet.

Nedenfor følger en kort beskrivelse af, hvad de enkelte udgiftsposter dækker over.

Forplejning

Dækker udgifter til mødeforplejning - kaffe, vand, mad mv. - i forbindelse med møder i udvalget.

Øvrige udgifter

Dækker udgifter til for eksempel særarrangementer.

Udgifter til mødeforplejning for 2023

2023 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal
Forplejning udvalgsmøder 11.179,50 14.243    
Øvrige udgifter 0 9.320 0 11.500

Udgifter til mødeforplejning for 2022

2022 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal
Forplejning udvalgsmøder 16.341 15.413 16.312 20.617
Øvrige udgifter 0 11.845 0 0

Mødeforplejning 2018-2021

Budgetseminarer og studieture

Læs mere om Økonomiudvalgets udgifter til budgetseminarer og studieture på linkene herunder:

Kontakt

Borgerrepræsentationens Sekretariat

Rådhuspladsen 1

1550 København V