Borgerrepræsentationen

Borgerrepræsentationen svarer til det, man i andre kommuner kalder kommunalbestyrelsen eller byrådet. Borgerrepræsentationen er Københavns øverste politiske myndighed og udstikker rammerne for udvalgenes opgaver.
Borgerrepræsentationen