Om Borgerrepræsentationen

Borgerrepræsentationen svarer til det, man i andre kommuner kalder kommunalbestyrelsen eller byrådet.

Om Borgerrepræsentationen

Vis alle

Forperson, første og anden næstforperson for Borgerrepræsentationen

Borgerrepræsentationens forperson er overborgmesteren, som leder møderne i Borgerrepræsentationen. I starten af hver valgperiode vælges en første og en anden næstforperson . Næstforpersonerne bistår overborgmesteren med afviklingen af møderne i Borgerrepræsentationen.

Antal medlemmer i Borgerrepræsentationen og stedfortrædere

Der er 55 medlemmer eller borgerrepræsentanter i Borgerrepræsentationen. At være borgerrepræsentant er et borgerligt ombud. Et borgerligt ombud er en opgave, man har pligt til at varetage. Hvis et medlem er syg eller har andet lovligt forfald, og derfor ikke kan deltage i et eller flere møder i Borgerrepræsentationen, bliver der indkaldt stedfortræder for medlemmet til mødet eller møderne i Borgerrepræsentationen.

Hvornår afholdes møderne i Borgerrepræsentationen?

Møderne i Borgerrepræsentationen afholdes cirka hver anden torsdag. Møderne er åbne for offentligheden, dog kan Borgerrepræsentationen behandle en sag for lukkede døre. Møderne starter som regel kl. 17.30, tjek mødeplanen.

Hvilke sager behandles i Borgerrepræsentationen og i udvalgene?

Under Borgerrepræsentationen ligger der syv politiske udvalg. Forpersonerne for disse udvalg har titel af borgmester, og de leder møderne i udvalgene. Overborgmesteren er forperson for Økonomiudvalget. De politiske udvalg behandler sager inden for hver deres fagområde. Nederst på siden finder du et link til de politiske udvalg.

De overordnede sager skal derimod behandles i Borgerrepræsentationen, og sagerne skal som udgangspunkt forberedes ved udvalgsbehandling. I Borgerrepræsentationen behandles derfor hovedsagelig sager, som forinden har været på dagsordenen i et eller flere af udvalgene. Medlemmerne kan også fremsætte medlemsforslag til behandling i Borgerrepræsentationen, og medlemmerne kan stille en forespørgsel til en fagborgmester. Forespørgsler skal besvares af fagborgmesteren på mødet i Borgerrepræsentationen, og her skal fagborgmesteren redegøre for det, som det pågældende medlem har bedt om. Læs mere om møderne i Borgerrepræsentationen.

Kontakt

Borgerrepræsentationens Sekretariat

Rådhuspladsen 1

1550 København V