Sådan styres København

I Københavns Kommune er der syv borgmestre: en overborgmester og seks fagborgmestre.

Sådan styres København

Vis alle

Mellemformstyre med delt administrativ ledelse

København har "mellemformstyre med delt administrativ ledelse". I Københavns Kommune kaldes kommunalbestyrelsen for Borgerrepræsentationen.

Under Borgerrepræsentationen er der et økonomiudvalg og seks stående udvalg. Se organisationsdiagrammet nedenfor under 'Dokumenter'.

De syv udvalg har i lighed med et almindeligt udvalgsstyre ansvaret for den umiddelbare forvaltning af hver deres fagområde. Forpersonerne for de stående udvalg har titel af borgmester. Overborgmesteren er forperson for Borgerrepræsentationen og for Økonomiudvalget. 

Det særlige ved mellemformstyre er, at både overborgmesteren og borgmestrene er fødte medlemmer af Økonomiudvalget.

Delt administrativ ledelse betyder, at overborgmesteren og borgmestrene deler ansvaret for den øverste administrative ledelse af kommunen, idet de hver især har den øverste ledelse af den forvaltning, der administrerer deres respektive udvalgs opgaveområder. I praksis er det overborgmesteren og borgmestrene i samarbejde med kommunaldirektørerne og kommunens andre chefer, der leder kommunen.

Hvem træffer beslutninger i kommunen?

Det gør Borgerrepræsentationen og de syv politiske udvalg. Kort forklaret, så træffer udvalgene i lukkede møder beslutninger i sager inden for deres fagområde, mens Borgerrepræsentationen i åbne møder træffer beslutninger i de overordnede sager.

Borgerrepræsentationen er den øverste kommunale myndighed. Det betyder, at Borgerrepræsentationen som udgangspunkt kan tage stilling til enhver sag, der vedrører kommunen, og har ansvar for de beslutninger, kommunen træffer. 

I praksis overlader Borgerrepræsentationen det i meget vidt omfang til udvalg og til forvaltningen at træffe beslutninger. Det kaldes delegation. Læs mere om delegation.

At overborgmesteren er forperson for Borgerrepræsentationen, betyder ikke, at overborgmesteren kan bestemme mere end de andre medlemmer af Borgerrepræsentationen. Borgerrepræsentationens beslutninger træffes ved stemmeflertal, og overborgmesterens stemme vejer ikke tungere end de øvrige medlemmers stemmer. 

Overborgmesteren kan i øvrigt ikke afsættes i løbet af valgperioden. Men overborgmesteren kan selv bede Borgerrepræsentationen om at blive fri for at være overborgmester.

Læs om Byens Styre

Nedenfor finder du publikationen Byens Styre, som er en præsentation af ansvarsområder og opgaver for borgmestre, Borgerrepræsentation og forvaltninger. 

Publikation om Byens Styre

Kontakt

Borgerrepræsentationens Sekretariat

Rådhuspladsen 1

1550 København V