Søg

Affaldshåndtering i kommunens ejendomme

Denne side henvender sig til lejere i kommunale erhvervslejemål (uden boligkvadratmetre) i Københavns Kommune. Det drejer sig om fx folkeskoler, idrætsanlæg, daginstitutioner, sociale institutioner, administrationsejendomme m.fl.
Video Url

Du skal være opmærksom på, at udbyderen af videoen kan sætte en eller flere cookies på din computer, når du afspiller videoen.

Affald er ressourcer - sorter dit affald og bidrag til øget genanvendelse

Københavns Ejendomme og Indkøb (KEID) administrerer affaldsordningen for ca. 850 lejere i kommunens bygninger, hovedsagelig kommunale institutioner.

KEID er en del af indsatsen Cirkulær København, som skal sikre, at 70 % af dagrenovationen bliver udsorteret til genanvendelse i 2024. Det betyder blandt andet, at man i kommunens offentlige institutioner og enheder møder samme mulighed for kildesortering af affald, som man møder i de københavnske hjem.

Derfor spiller jeres håndtering af affaldet en vigtig rolle for at nå Københavns Kommunes grønne målsætninger. Hvis du er i tvivl om, hvordan I skal sortere jeres affald, så læs om affaldssortering i København eller søg i Affalds-ABC’en. Har du spørgsmål til affaldsordningen kan du måske finde svar nedenfor. 

Finder du ikke svar på dit spørgsmål, er du velkommen til at kontakte vores HelpDesk. Vedrørende tømningshyppighed, ekstra beholdere og lignende kontakt REMONDIS på tlf.: 43 48 92 04 eller via denne kontaktformular.

Affaldsordningen

Hvem er omfattet af affaldsordningen?

Alle lejere i kommunale erhvervslejemål (uden boligkvadratmetre) i Københavns Kommune er omfattet af affaldsordningen. Det drejer sig om ca. 850 kommunale institutioner såsom folkeskoler, idrætsanlæg, daginstitutioner, sociale institutioner, administrationsejendomme med flere.

Lejemål i beboelsesejendomme, som f.eks. plejehjem, er ikke omfattet af denne ordning, fordi de er beboelsesejendomme og derfor omfattet af ordningen for husholdningsaffald. Læs mere her:  Affald | Københavns Kommunes hjemmeside

 

Hvilke affaldstyper skal sorteres?

Affaldsordningen er fleksibel og afhænger af jeres behov. I kan eventuelt afbestille den kontinuerlige tømning, og i stedet se tiden an for, hvornår jeres beholdere er ved at være fyldte.

Det er muligt at bestille ekstra tømningsmateriel f.eks. ved weekendarrangementer eller ved ind- og udflytning samt afmelde affaldsafhentning, dog skal afmeldingen minimum være af fire ugers varighed.

Ved henvendelser om tømningshyppighed, ekstra beholdere og lignende kan I kontakte REMONDIS på telefon 43 48 92 04 eller via denne kontaktformular.

Hvor ofte tømmes affaldsbeholderne?

Affaldsordningen er fleksibel og afhænger af jeres behov. I kan eventuelt afbestille den kontinuerlige tømning, og i stedet se tiden an for, hvornår jeres beholdere er ved at være fyldte.

Det er muligt at bestille ekstra tømningsmateriel fx ved weekendarrangementer eller ved ind- og udflytning samt afmelde affaldsafhentning, dog skal afmeldingen minimum være af fire ugers varighed.

Ved henvendelser om tømningshyppighed, ekstra beholdere og lignende kan I kontakte REMONDIS på telefon 43 48 92 04 eller via denne kontaktformular.

Hvordan bestiller jeg affaldsbeholdere?

Du kan bestille beholdere ved at kontakte REMONDIS på telefon 43 48 92 04 eller via denne kontaktformular.

Som regel får du dine beholdere leveret i løbet af et par dage.

Hvordan kommer jeg af med storskrald?

Hvis du har brug for at komme af med storskrald, kan du kontakte REMONDIS på telefon 43 48 92 04 eller via denne kontaktformular..

Hvordan kommer jeg af med klinisk risikoaffald?

Har du ikke plads eller råd til at have beholdere stående, kan du benytte dig af genbrugsstationerne i Københavns KEID har indgået en aftale med firmaet SMOKA, som derfor kan håndtere dit kliniske risikoaffald. Aftalen er en formidlingsaftale, som kører uafhængigt af KEID. For mere information og kontaktoplysninger se pdf-dokumentet herom nedenfor.

Hvad skal jeg gøre med bygge- og anlægsaffald?

Bygge- og anlægsaffald fra renoveringer er ikke omfattet af affaldsordningen, da der er tale om affald fra en midlertidig aktivitet.

Læs mere om reglerne for bygge- og anlægsaffald.

Hvor finder jeg vejledning til indretning af affaldsareal?
Hvor finder jeg svar på spørgsmål om affaldssortering på BUF-institutioner?

I pdf-dokumentet ”Anbefalinger fra BUF om affaldssortering på skoler og institutioner” nedenfor, finder du information om affaldssortering på skoler og institutioner i Københavns Kommune.

Hvis du har spørgsmål til teksten, skal du kontakte Ane Nina Ethelberg på telefon 51 80 51 72 eller via denne kontaktformular.

Hvor kan jeg få generel rådgivning angående affald?

Står du med en konkret udfordring i forhold til affaldsordningen eller håndtering af dit affald, kan du kontakte Affaldsteamet i Københavns Ejendomme og Indkøb pr. telefon eller e-mail. Se kontakt nedenfor.

Kontakt

Facility Services

Borups Allé 177

2400 København NV