Affaldshåndtering i kommunens ejendomme

Informationen henvender sig til lejere i kommunale erhvervslejemål (uden boligkvadratmetre) i Københavns Kommune. Det drejer sig om fx folkeskoler, idrætsanlæg, daginstitutioner, sociale institutioner, administrationsejendomme m.fl.

Se her, hvordan affaldshåndtering i kommunens ejendomme foregår

Affald er ressourcer – sorter dit affald og bidrag til øget genanvendelse

Københavns Ejendomme (KEJD) administrerer affaldsordningen for ca. 850 lejere i kommunens bygninger, hovedsagelig kommunale institutioner.

KEJD er en del af indsatsen Cirkulær København, som skal sikre, at 70 % af dagrenovationen bliver udsorteret til genanvendelse i 2024. Det betyder blandt andet, at man i kommunens offentlige institutioner og enheder møder samme mulighed for kildesortering af affald, som man møder i de københavnske hjem.

Læs mere om Cirkulær København – Kommunens affalds- og ressourceplan 2024

Derfor spiller jeres håndtering af affaldet en vigtig rolle for at nå Københavns Kommunes grønne målsætninger.

Hvis du er i tvivl om, hvordan I skal sortere jeres affald, så læs her på siden, eller brug kommunens sorteringsguide.

Brug sorteringsguiden på affald.kk.dk

Har du spørgsmål til affaldsordningen kan du måske finde svar nedenfor. 

Københavns Kommunes institutioner og virksomheder skal håndtere deres affald ifølge kommunens Regulativ for erhvervsaffald.

Læs Regulativ for erhvervsaffald

Det er de nationale retningslinjer for affaldshåndtering der sætter rammerne for affaldssorteringen, ifølge den til enhver tid gældende bekendtgørelse:

Læs Bekendtgørelse om affald

Har du spørgsmål til affaldsordningen og hvad du skal sortere, kan du finde svar længere nede på siden, i fold-ud-menuen om affaldsordningen.

Finder du ikke svar på dit spørgsmål, er du velkommen til at kontakte vores HelpDesk

Vedrørende tømningshyppighed, ekstra beholdere og lignende kontakt REMONDIS på telefon 43 48 92 04 eller via denne kontaktformular.

Spørgsmål og svar om affaldsordningen

Vis alle

Hvem er omfattet af affaldsordningen?

Alle lejere i kommunale erhvervslejemål (uden boligkvadratmetre) i Københavns Kommune er omfattet af affaldsordningen. Det drejer sig om ca. 850 kommunale institutioner såsom folkeskoler, idrætsanlæg, daginstitutioner, sociale institutioner, administrationsejendomme med flere.

Lejemål i beboelsesejendomme, som fx plejehjem, er ikke omfattet af denne ordning, fordi de er beboelsesejendomme og derfor omfattet af ordningen for husholdningsaffald.

Læs mere om affald for borgere

Lejere, der er bosiddende uden for kommunegrænsen er ikke omfattet af KEJDs affaldsordning, men kan blive vejledt af KEJD. Ved behov, kan KEJDs affaldsteam kontaktes på: keidaffald@okf.kk.dk.

Hvilke affaldstyper skal sorteres?

Københavns Kommunes institutioner og virksomheder skal håndtere deres affald ifølge kommunens Regulativ for erhvervsaffald. Det er de nationale retningslinjer for affaldshåndtering der sætter rammerne for affaldssorteringen, ifølge den til enhver tid gældende Bekendtgørelse om affald.

Med den ændrede Bekendtgørelse om affald fra januar 2021, er der kommet nationalt strømlinede sorteringskriterier for husholdningsaffald og husholdningslignende erhvervsaffald.

Fra d. 31. december 2022 er det et krav, at virksomheder sorterer husholdningslignende affald efter de samme sorteringskriterier som private husholdninger. Dette gælder også kommunale institutioner og virksomheder.

Affaldet skal fremover sorteres i de ni fraktioner: mad-, papir-, pap-, glas-, metal-, plast-, mad- og drikkekarton- samt farligt affald og restaffald. 

I løbet af 2023 skal tekstilaffald også sorteres.

Har I produktionsaffald, skal I stadig sortere den del af jeres affald efter de krav, der har været gældende siden 2010.

Er du i tvivl om hvordan du skal sortere, kan KEJD hjælpe dig med at lave en konkret vurdering af din kommunale enhed. Kontakt os på keidaffald@okf.kk.dk.

Vær opmærksom på, at det er de nationale affaldspiktogrammer der skal benyttes. Er du i tvivl så kontakt din forvaltnings miljøkoordinator (vedr. indendørs sortering) eller KEJD (vedr. udendørs sortering), på  keidaffald@okf.kk.dk.

Hvor ofte tømmes affaldsbeholderne?

Affaldsordningen er fleksibel og afhænger af jeres behov. I kan eventuelt afbestille den kontinuerlige tømning, og i stedet se tiden an for, hvornår jeres beholdere er ved at være fyldte.

Det er muligt at bestille ekstra tømningsmateriel f.eks. ved weekendarrangementer eller ved ind- og udflytning samt afmelde affaldsafhentning, dog skal afmeldingen minimum være af fire ugers varighed.

Ved henvendelser om tømningshyppighed, ekstra beholdere og lignende kan I kontakte REMONDIS på telefon 43 48 92 04 eller via denne kontaktformular.

Hvordan bestiller jeg affaldsbeholdere?

Du kan bestille beholdere ved at kontakte REMONDIS på telefon 43 48 92 04 eller via denne kontaktformular.

Som regel får du dine beholdere leveret i løbet af et par dage.

Hvordan kommer jeg af med storskrald?

Hvis du har brug for at komme af med storskrald, kan du kontakte REMONDIS på telefon 43 48 92 04 eller via denne kontaktformular.

Hvordan kommer jeg af med klinisk risikoaffald?

Har du ikke plads eller råd til at have beholdere stående, kan du benytte dig af genbrugsstationerne i Københavns KEJD har indgået en aftale med firmaet SMOKA, som derfor kan håndtere dit kliniske risikoaffald. Aftalen er en formidlingsaftale, som kører uafhængigt af KEJD. For mere information og kontaktoplysninger se pdf-dokumentet herom nedenfor.

Hvad skal jeg gøre med bygge- og anlægsaffald?

Bygge- og anlægsaffald fra renoveringer er ikke omfattet af affaldsordningen, da der er tale om affald fra en midlertidig aktivitet.

Læs mere om reglerne for bygge- og anlægsaffald.

Hvor finder jeg vejledning til indretning af affaldsareal?

Du finder vejledningen til indretning af affaldsarealet samt Bygherrestandard for Renovationsberegning, nederst på siden under punktet, Renovationsberegner og vejledning. 

Hvor finder jeg svar på spørgsmål om affaldssortering på BUF-institutioner?

I pdf-dokumentet ”Anbefalinger fra BUF om affaldssortering på skoler og institutioner” nedenfor, finder du information om affaldssortering på skoler og institutioner i Københavns Kommune.

Hvis du har spørgsmål til teksten, skal du kontakte Ane Nina Ethelberg på telefon 51 80 51 72 eller via denne kontaktformular.

Hvor kan jeg få generel rådgivning angående affald?

Står du med en konkret udfordring i forhold til affaldsordningen eller håndtering af dit affald, kan du kontakte Affaldsteamet i Københavns Ejendomme pr. telefon eller e-mail. Se kontakt nedenfor.

Kontakt

Facility Services

Borups Allé 177

2400 København NV