Anmeld byggeaffald til kommunen

Når jeres projekt omfatter nedrivning, ombygning eller renovering, skal affaldet fra byggeriet i de fleste tilfælde anmeldes til os.

I skal anmelde byggeaffaldet, hvis ét af disse kriterier er opfyldt:

  • Byggeprojektet skaber mere end 1 ton affald.
  • I skal udskifte termoruder, der kan være fremstillet i perioden 1950-1977.

Det er bygherrens ansvar at sørge for de nødvendige anmeldelser, også selv om der er rådgiver, entreprenør eller håndværker til at udføre og styre arbejdet.

Byggeaffald må først fjernes fra aktivitetsadressen, når I har modtaget en færdigmelding på bygningsaffald.dk.

Hvis du er privatperson, så er det en god idé at få hjælp fra en miljørådgiver eller et nedrivningsfirma, der har specialiseret sig i screeninger og materialeprøver.

Anmeld byggeaffald til kommunen

I skal anmelde byggeaffaldet, mindst 14 dage før byggeprojektet sættes i gang. I kan anmelde følgende steder:

Faktaark om byggeaffald

Genanvendelige materialer skal sorteres fra og nyttiggøres

Sorteret og uforurenet bygge- og anlægsaffald kan nyttiggøres i nye bygge- og anlægsprojekter eller indgå i produktionen af nye materialer. Fx kan uforurenede brokker genanvendes som alternativ til naturlige grus- og stenmaterialer.

Genanvendelse af betonbrokker, der er lettere forurenede, er også en mulighed. I skal indhente en tilladelse (§ 19-tilladelse) fra os inden.

Mursten, tagsten, bygningstømmer, døre og vinduer kan genbruges direkte, fx genbrug af en hoveddør fra et hus i et andet. Det behøver ikke blive anmeldt til kommunen.

Læs mere om muligheder for genanvendelse af affald

Kontakt

Team Cirkulært Byggeri

Njalsgade 13

2300 København S