Søg

Forhåndsdialog i byggesager

Det kan være en god idé at få afklaret væsentlige spørgsmål, inden I søger byggetilladelse til større projekter. Her kan I se, hvad vi tilbyder, og hvordan I anmoder om forhåndsdialog.

Tilmeld dig nyhedsbrevet Nyt om byggesager

I nyhedsbrevet kan du blandt andet:

 • læse nyt om regler for byggetilladelser,
 • blive guidet til vejledninger om byggeansøgninger og
 • få invitation til arrangementer, hvor du kan få svar på spørgsmål om byggesager.

Vi tilbyder forhåndsdialoger til større byggeprojekter

Københavns Kommune tilbyder en indledende dialog ved større byggeprojekter, fx nyopførelse eller konvertering af etageejendomme, institutioner, kontor- eller erhvervsejendomme. 

Her på siden kan I se rammerne for dialogen, hvordan I anmoder om forhåndsdialog, og hvilket materiale vi skal modtage. Når vi modtager jeres anmodning, vurderer vi, om det er relevant af afholde en forhåndsdialog.

Vi behandler jeres anmodning indenfor 15 arbejdsdage.

Forhåndsdialog om et konkret byggeprojekt

Dialogen tager afsæt i det konkrete byggeprojekt, hvor vi kan drøfte udfordringer og problemstillinger i forhold til bygningsreglementets bestemmelser, planforhold og byrum. I kan også få vejledning i ansøgningsprocessen, og hvordan I færdigmelder byggeriet.

Forhåndsdialog om et byggeprojekt varer højst 1 time.

Når I anmoder om forhåndsdialog om et konkret byggeprojekt, skal I sende

 1. Fuldmagt fra ejendommens ejer til forhåndsdialog
 2. Projektbeskrivelse
 3. Oplæg til dagsorden med uddybning af udfordringer og problemstillinger til fx:
  • Planmæssige bestemmelser i fx lokalplan, servitut eller kommuneplan
  • Konkrete tekniske kapitler i bygningsreglementet
  • Evt. spørgsmål om brand- og konstruktionsklasse
  • Evt. spørgsmål om indsatstaktiske forhold
 4. Relevant tegningsmateriale, fx:
  • Situationsplan af eksisterende og fremtidige forhold
  • Plantegninger af eksisterende og fremtidige forhold
  • Facadetegninger af eksisterende og fremtidige forhold

Udfyld denne blanket, og anmod om forhåndsdialog om et byggeprojekt

Til dig der foretager byggearbejde i egen bolig

Hvis du skal foretage ombygninger i din bolig, opføre et nyt enfamiliehus eller en tilbygning, kan du læse mere om ansøgningsprocessen på vores sider om mindre byggeprojekter.

Kontakt

Forhåndsdialog for større byggeprojekter