Sammenlægning af lejligheder

Find ud af, hvordan du søger om at sammenlægge lejligheder i København.

Samtykke fra kommunen

Du skal altid have samtykke fra kommunen, hvis du vil sammenlægge lejligheder.

Hvis de bygningsændringer, du ønsker at udføre i forbindelse med sammenlægningen, ikke kræver byggetilladelse, eller du ikke ønsker at lave bygningsændringer, vil ansøgningen kun blive behandlet som en ansøgning om samtykke til sammenlægning af lejligheder efter lov om boligforhold.

Byggetilladelse

Du skal også have en byggetilladelse, hvis dit byggeri påvirker:

  • brandmæssige forhold, fx hvis du sammenlægger lejligheder på tværs af opgange (ryg-mod-ryg), sammenlægger lejligheder på hver sin etage, sammenlægger alle lejligheder i en bygning til et enfamiliehus, eller blænder begge døre, på samme etage, til et trapperum
  • bærende konstruktioner, fx hvis du laver et nyt murhul i en bærende væg
  • boligarealet, fx hvis du inddrager et areal på trappen til boligen
  • anvendelsen af et lejemål, fx hvis du sammenlægger en bolig med et erhvervslejemål.

Vær opmærksom på, at hvis du ændrer anvendelsen af et lejemål, fx sammenlægger en bolig med et erhvervslejemål, er der tale om en konvertering fra erhverv til bolig, som også kræver byggetilladelse, men hvor der ikke er tale om en sammenlægning af beboelseslejligheder, som skal behandles efter lov om boligforhold.

Når du søger om sammenlægning, behandler vi din ansøgning om samtykke og eventuelle bygningsmæssige ændringer, der kræver byggetilladelse på samme tid. På den måde behøver du kun at søge én gang.

Sådan søger du om at sammenlægge lejligheder

Kontakt

Område for Bygninger

Njalsgade 13

2300 København S

Telefontider

Mandag

09:00 - 16:00

Tirsdag

09:00 - 16:00

Onsdag

09:00 - 16:00

Torsdag

09:00 - 16:00

Fredag

09:00 - 16:00