Enghaveparken

  • Illustration af Enghaveparken (Tredje Natur, Københavns Kommune)
  • Illustration af Enghaveparken (Tredje Natur, Københavns Kommune)
  • Illustration af Enghaveparken (Tredje Natur, Københavns Kommune)
  • Foto af Enghaveparken under anlægsarbejdet (Københavns Kommune)
  • Foto af Enghaveparken under anlægsarbejdet (Københavns Kommune)
  • Foto af Enghaveparken under anlægsarbejdet (Københavns Kommune)
Vi skybrudssikrer Enghaveparken og giver samtidig parken et løft, så den bliver mere tryg, sjov og rar at opholde sig i.

Enghaveparken indgår i planen for skybrudssikring af Vesterbro, og parken trænger til en gennemgående modernisering. Derfor renoveres hele Enghaveparken frem til efteråret 2019.

Parken skal være mere tryg, sjov og rar at opholde sig i – blandt andet med bedre belysning og mere trygge og moderne rammer til rekreative aktiviteter. Samtidig skal parken kunne opsamle regnvand efter kraftige regnskyl og skybrud, fremfor at regnvandet havner i byens kældre. Derfor sænker vi nogle af områderne i parken, så de kan opsamle vand under skybrud.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.