Enghaveparken

  • Illustration af Enghaveparken (Tredje Natur, Københavns Kommune)
  • Illustration af Enghaveparken (Tredje Natur, Københavns Kommune)
  • Foto af Enghaveparken under anlægsarbejdet (Københavns Kommune)
  • Foto af Enghaveparken under anlægsarbejdet (Københavns Kommune)
  • Illustration af Enghaveparken (Tredje Natur, Københavns Kommune)
  • Foto af Enghaveparken under anlægsarbejdet (Københavns Kommune)
Vi skybrudssikrer Enghaveparken og giver samtidig parken et løft, så den bliver mere tryg, sjov og rar at opholde sig i.

Enghaveparken indgår i planen for skybrudssikring af Vesterbro, og parken trænger til en gennemgående modernisering. Derfor renoveres hele Enghaveparken frem til december 2019.

Parken skal være mere tryg, sjov og rar at opholde sig i – blandt andet med bedre belysning og mere trygge og moderne rammer til rekreative aktiviteter. Enghaveparken skal kunne tilbageholde op til 24.000 m³ regnvand. For at dette kan lade sig gøre, bliver regnvandet fra vejene omkring parken, samt tagvand fra huse i området, ledt ind i parken og tilbageholdt ved hjælp af en række bassiner over og under jorden

Enghaveparkens funktion som skybrudsbassin kan dog først udnyttes fuldt ud, når de mange øvrige skybrudsprojekter, som skal lede vandet hen til parken, er på plads.

Kontakt