Et København uden diskrimination

Københavns Kommune arbejder aktivt med at bekæmpe diskrimination og hadforbrydelser.

København skal være en by, hvor der er plads til alle, og hvor alle har lige muligheder. Derfor arbejder Københavns Kommune aktivt med at forebygge og bekæmpe diskrimination. Pt. er Københavns Kommune involveret i følgende tiltag:

Ligebehandlingsindsatser i 2021

  • Virksomhedsindsats mod ubevidst diskrimination: Formålet med indsatsen er bl.a. at støtte virksomheder i at undgå ubevidst diskrimination af københavnere med ikke-vestlig baggrund på arbejdsmarkedet.
  • Støtte til foreningen Sabaah: Formålet med indsatsen er bl.a. at modvirke, at LGBTQ+ personer med etnisk minoritetsbaggrund udsættes for diskrimination, men sikres lige muligheder i København.
  • Jødisk Informationscenter: Formålet med indsatsen er bl.a. at forebygge antisemitisme og sikre en bedre forståelse for den jødiske minoritet og for jødisk liv i København.

Har du eller en du kender været udsat for diskrimination? Se hvilke muligheder du har for at gøre noget ved det.

Kontakt

Stemplet - diskrimination

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen