Mødedato: 14.12.2023, kl. 17:30
Mødested: Kulturstationen Vanløse, Frode Jakobsens Plads 4, 2720 Vanløse

Referat for Vanløse Lokaludvalg møde d. 14.12.2023, 17:30