Mødedato: 18.09.2023, kl. 15:30
Mødested: Stormgade 20, 5. sal

Ansøgning "Potential Energy - en performance-koncert i VEGA" den 7/11 2023