Mødedato: 18.09.2023, kl. 15:30
Mødested: Stormgade 20, 5. sal

Rådet for Visuel Kunst møde d. 18.09.2023, 15:30