Mødedato: 23.11.2023, kl. 16:00
Mødested: Rådhuset, 1. sal, værelse 87

Behandling af ansøgninger om brugsret

Se alle bilag

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til i alt fem ansøgninger om brugsret til kommunale bygninger og arealer.

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til, om udvalget ønsker at imødekomme ansøgning om at overtage tre eksisterende lejemål fra hhv. Kunstnerkollektivet Staldgade 70-74, Københavns Motorbådsklub, og Storkøbenhavns Jagtforening.

Ansøgningerne kommer som resultat af at KEJD skal opkræve markedskonform leje i erhvervslejekontrakter, hvilket vil give foreningerne øgede udgifter, såfremt lejemålene ikke overgår til brugsaftale.

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til om udvalget ønsker at tildele brugsret til lokaler til Okkultur Ly, som ligger i Kulturanstalten. I denne sag har der ikke tidligere været en politisk beslutning om brugsret.

Kultur- og Fritidsudvalget skal også tage stilling til om udvalget ønsker om forvaltningen skal undersøge om det vil være muligt at leje dele af Dæmningens Brandstation med henblik på at stille det til rådighed i en brugsaftale. I denne sag er der tale om ønske om et helt nyt lejemål.

Foreningerne ønsker at indgå brugsaftaler som beskrevet i indstillingen.

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

 1. at Kultur- og Fritidsudvalget tager stilling til to ansøgninger om brugsret:

   

  1. at Kultur- og Fritidsudvalget afsætter midler til betaling af husleje i 2024-2026 for Kunstnerkollektivet Staldgade 70-74 såfremt udvalget beslutter at imødekomme ansøgning om brugsret og tilskud til forbrugsudgifter,

    

  2. at Kultur- og Fritidsudvalget afsætter midler til betaling af husleje i 2024-26 for Storkøbenhavns Jagtforening. Såfremt udvalget beslutter at imødekomme ansøgningen vil udgiften blive finansieret af Folkeoplysningsudvalgets ramme,

    

 2. at Kultur- og Fritidsudvalget tager til efterretning at forvaltningen oplyser tre ansøgninger yderligere og vender tilbage til udvalget med sagerne vedrørende:

   

  1. Dæmningens Brandstation,

    

  2. Okkultur Ly,

    

  3. Københavns Motorbådsklub.

Problemstilling

Kunstnerkollektivet Staldgade 70-74, Storkøbenhavns Jagtforening og Københavns Motorbådsklub har lejekontrakter med KEJD, hvor der ikke betales markedskonform leje. KEJD har derfor varslet lejeforhøjelse som vil medføre væsentlige merudgifter for foreningerne.

Foreningerne har ansøgt om at lade Kultur- og Fritidsudvalget overtage lejemålene med henblik på at indgå brugsaftale jf. bilag 2, 3 og 6.

Kulturel afdeling for historiske brandkøretøjer har sendt ansøgning om brugsret til dele af Dæmningens Brandstation, som forvaltningen ikke råder over, jf. bilag 4.

Foreningen Okkultur har sendt ansøgning om at indgå brugsaftale for lokaler i Kulturanstalten Vesterbro, som forvaltningen allerede råder over jf. bilag 5.

Løsning

Forvaltningen har gennemgået ansøgningerne, og har beskrevet mulighederne i de enkelte ansøgninger. Af bilag 1 fremgår resumé af ansøgninger. Af bilag 2-6 fremgår ansøgninger om brugsret.

Kunstnerkollektivet Staldgade 70-74 og Storkøbenhavns Jagtforening kan fortsætte i lejekontrakt med KEJD såfremt Kultur- og Fritidsudvalget ikke tildeler brugsret.

Københavns Motorbådsklub, Okkultur Ly og Afdelingen for historiske brandkøretøjer er beskrevet i bilag 4-6.

Ansøgninger om brugsret

Såfremt udvalget beslutter at imødekomme ansøgninger om at overtage lejemålet Staldgade 70-72 af Kunstnerkollektivet Staldgade 70-74, skal Kultur- og Fritidsudvalget afsætte midler til basisleje og administrationsbidrag samt forbrugsudgifter i aftalens løbetid, jf. bilag 7.

Såfremt udvalget beslutter at overtage lejemålet Mosesvinget 3 fra Storkøbenhavns Jagtforenings, skal Folkeoplysningsudvalget afsætte midler til basisleje og administrationsbidrag i aftalens løbetid, jf. bilag 7.

Brugsaftaler indgås med hjemmel i kommunalfuldmagtsreglerne, med en varighed på tre år jf. Lånebekendtgørelsens bestemmelser og stilles vederlagsfrit til rådighed for aktørernes lovlige kommunale aktiviteter.

Ansøgninger med behov for yderligere oplysning

Forvaltningen foretager yderligere sagsbehandling af de tre ansøgninger fra henholdsvis Københavns Motorbådsklub, Okkultur Ly og Afdelingen for historiske brandkøretøjer, med henblik på at sagerne bliver fuldt oplyste, jf. bilag 4-6.

Økonomi

De økonomiske konsekvenser beskrives i fortroligt bilag 7.

Videre proces

Såfremt en eller flere ansøgninger imødekommes, vil forvaltningen afklare sagerne og, i givet fald, i dialog med ansøger udarbejde en brugsaftale. Udvalgets beslutning vil blive meddelt til de øvrige ansøgere.

Søren Tegen Pedersen

/Mads Kamp Hansen

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 23. november 2023

 

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.

Til top