Mødedato: 11.04.2024, kl. 16:00
Mødested: Rådhuset, 1. sal, værelse 87

Referat for Kultur- og Fritidsudvalget møde d. 11.04.2024, 16:00