Mødedato: 03.11.2022, kl. 15:00
Mødested: Rådhuset, 1. sal, værelse 87

Referat for Kultur- og Fritidsudvalget møde d. 03.11.2022, 15:00