Mødedato: 26.01.2023, kl. 19:00
Mødested: Karens Minde Kulturhus, S Loftet

Referat for Kongens Enghave Lokaludvalg møde d. 26.01.2023, 19:00