Mødedato: 25.05.2023, kl. 19:00
Mødested: Karens Minde Kulturhus, Stuen på 1.

Referat for Kongens Enghave Lokaludvalg møde d. 25.05.2023, 19:00