Mødedato: 25.04.2024, kl. 19:00
Mødested: Karens Minde

Referat for Kongens Enghave Lokaludvalg møde d. 25.04.2024, 19:00