Mødedato: 26.09.2023, kl. 15:30
Mødested: Rådhuset, 1. sal. KFU mødesal, vær. 86

D5. RIPE BODY

Se alle bilag
Ansøgning fra KOMMA Performance Productions om 8.000 kr. til 4 forestillinger af "RIPE BODY" på Sydhavn Teater. 

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, 

  1. at udvalget bevilger en underskudsgaranti på 8.000 kr. (4 x 2000 kr.) til 4 forestillinger

Beslutning

Udvalget bevilgede en underskudsgaranti på 8.000 kr. til 4 forestillinger. 

Bevillingen er under forudsætning af, at budget for 2024 endeligt godkendes. 

Cecilie Ullerup Schmidt deltog ikke under punktet.
Til top