Mødedato: 26.09.2023, kl. 15:30
Mødested: Rådhuset, 1. sal. KFU mødesal, vær. 86

V17. Copenhagen Circus Arts Festival

Se alle bilag
Ansøgning fra Kitt Johnson X-act om 18.000 kr. til 6 forestillinger under Copenhagen Circus Arts Festival i Den Grå Hal. 

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, 

  1. at udvalget bevilger en underskudsgaranti på 12.000 kr. (6x 2000 kr.) til 6 forestillinger

Beslutning

Udvalget bevilgede en underskudsgaranti på 18.000 kr. til 6 forestillinger. 

Bevillingen er under forudsætning af, at budget for 2024 godkendes endeligt. 

Til top