Mødedato: 26.09.2023, kl. 15:30
Mødested: Rådhuset, 1. sal. KFU mødesal, vær. 86

V15. Multiphonic Selves

Se alle bilag
Ansøgning fra Frederikke Hooge Steen Berg om 30.000 kr. til 5 forestillinger af "Multiphonic Selves" i Brønshøj Vandtårn. 

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, 

  1. at udvalget bevilger et tilskud på 10.000 kr. (5 x 2000 kr.) til 5 forestillinger

Beslutning

Udvalget bevilgede et tilskud på 15.000 kr. til 5 forestillinger. 
Til top