Mødedato: 20.06.2023, kl. 15:30
Mødested: Rådhuset, KFUs mødesal, 1. sal værelse 86

V9. Stateless Mind #5 - Calling it Home - Performance Art Festival

Se alle bilag
Ansøgning fra Amir Shariffudin Bin Zainorin om 356.000 kr. til Stateless Mind #5 - Calling it Home - Performance Art Festival i Charlottenborg Kunsthal og Valby Kulturhus. 

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, 

  1. at udvalget drøfter, om ansøgningen falder indenfor Scenekunstudvalgets ramme
  2. at udvalget beslutter om der kan bevilges midler til projektet

Beslutning

Udvalget bevilgede 20.000 kr. i tilskud øremærket honorarer til scenekunstneriske optrædener. 
Til top