Søg
Mødedato: 10.01.2019, kl. 18:30
Mødested: MBK Kursuslokale, Pilestræde 61

Principper for kunst i Indre Bys byrum

Se alle bilag
Indre By Lokaludvalg skal træffe endelig beslutning om principper for kunst i Indre Bys byrum.

Indstilling

Formanden foreslår,

 1. at Indre By Lokaludvalg drøfter høringssvarene vedr. lokaludvalgets principper for kunst i Indre Bys byrum (se bilagene)
 2. at Indre By Lokaludvalg godkender principperne for kunst i Indre Bys byrum, der fremgår af afsnittet "Problemstilling".

Problemstilling

Principper for kunst i Indre Bys byrum

I mødet den 13. september 2018 besluttede lokaludvalget disse principper for kunst i Indre Bys byrum:

 • I Indre By kan der både være permanente kunstværker og kunstværker, som opstilles for en periode. I Indre By er vi åbne over for, at kunstværker og placeringen af dem kan prøves af i en periode. Nogle steder i Indre By er særligt egnet til kunstværker, der opstilles for en periode, fx Nørreport.

 • I Indre By er der plads til alle former for kunst med kvalitet. Med kvalitet menes:
 • Kunst der afspejler den malstrøm af modsætningsfyldte faktorer, etniciteter og sociale lag, som er en del af København anno 2018 og frem.

 • Kunst der tematiserer Københavns og Danmarks rolle og position igennem historien på en refleksiv og nyskabende måde, sådan at kunsten i Indre Bys byrum inviterer til samtale og eftertanke.

 • De valgte værker og udtryksformer må udfordre vanetænkning og stereotype opfattelse af køn, etnicitet og samfund.

 • Værkerne bør spænde over en mangfoldighed af genrer, materialer og udtryksformer, herunder også interaktive, elektroniske og tilsvarende. Det kan være:

- Skulptur

- Biokunst

- Lysinstallationer

- Lydbilleder

- Musik

- M.m.m.

 • Kunst i Indre Bys byrum skal involvere til samtale og eftertanke. 

 • Kunstfestivaler af en vis varighed beriger Indre By.

 • I Indre By vil vi gerne give rum til anderledes kunstneriske udtryksformer, så vi ser gerne, at der etableres festivaler af en vis varighed for biokunst, happenings, gavlmalerier, lydkunst og scenekunst i byrummet. 

 • I Indre By ønsker vi, at byggepladshegn og inddækning af stilladser på bygninger udsmykkes kunstnerisk. Byggepladserne skal give noget tilbage til byen. 

 • Kunst og design skal være en tydeligere del af udtrykket i det offentlige rum og integreres i byudvikling og design af byrumsinventar; dette med respekt for byrumsinventarets funktion. 

 • I Indre By ser vi gerne små buster, monteret på husmurene, af folk med tilknytning til steder (f.x. Constance Mozart, Lenin, Søren Kierkegaard, Herman Bang, Nina Bang, Georg Brandes etc). 

 • Det er altafgørende, at de lokale beboere og erhverv samt lokaludvalget inddrages, når der er ønske om at placere kunst i Indre Bys byrum. 

 • I Indre By er vi åbne overfor, at kunstværkerne i Indre Bys byrum kan skifte plads.

Principperne skal være styrende for, hvordan lokaludvalget forholder sig til

 1. ønsker om at placere kunst i Indre Bys byrum
 2. ansøgninger til lokaludvalget om støtte til at vise kunst i Indre Bys byrum.

 

Høring

I mødet den 13. september 2018 besluttede lokaludvalget at sende principperne i høring hos relevante organisationer mv. og lægge dem på lokaludvalgets hjemmeside, så Indre Bys borgere kunne kommentere dem. Endvidere afsatte lokaludvalget penge til annoncering af muligheden for at kommentere høringen.

Høringen blev offentliggjort i Cityavisen den 19. september 2018 med svarfrist den 14. oktober 2018.

Lokaludvalgets principper for kunst i Indre Bys byrum blev sendt i høring til nedenstående kunst- og kulturinstitutioner mv. i september og oktober 2018:

Akademiraadet

Billedkunstudvalget

Den Frie Udstillingsbygning

Foreningen af Kunsthistorikere

Kultur- og Fritidsforvaltningen

Kunstforeningen Gammel Strand

Kunsthal Charlottenborg

Kunsthallen Nikolaj

Kunstnerforeningen af 18. nov.

Kunstnergruppen BLIK

Kunstnersammenslutningen Grønningen

KunstnerSammenslutningen K21

Københavns Kunstskole

KØS, Museum for Kunst i det Offentlige Rum

Museet for Samtidskunst

Ny Carlsberg Fonden

Ny Carlsberg Glyptotek

Realdania

Slots- og Kulturstyrelsen

Statens Kunstfond

Statens Museum for Kunst

Teknik- og Miljøforvaltningen

Thorvaldsens Museum

UKK Unge Kunstnere og Kunstformidlere

Løsning

Lokaludvalget har modtaget høringssvar fra 10 borgere og fra 5 kunst- og kulturinstitutioner mv. Se bilagene.

Formanden foreslår, at lokaludvalget drøfter høringssvarene og godkender principperne for kunst i Indre Bys byrum endeligt.

 

Økonomi

Der blev i september 2018 brugt 3.000 kr. på annoncering af muligheden for at kommentere på lokaludvalgets principper for kunst i Indre Bys byrum.

 

Videre proces

Lokaludvalgets principper for kunst i Indre Bys byrum offentliggøres i lokaludvalgets nyhedsbrev og på lokaludvalgets hjemmeside. De kunst- og kulturinstitutioner mv., der har bedt om det, får dem til orientering.

Principperne for kunst i Indre Bys byrum skal være styrende for, hvordan lokaludvalget forholder sig til

 1. ønsker om at placere kunst i Indre Bys byrum
 2. ansøgninger til lokaludvalget om støtte til at vise kunst i Indre Bys byrum.

Beslutning

 

 1. Lokaludvalget drøftede høringssvarene vedr. lokaludvalgets principper for kunst i Indre Bys byrum. Der var følgende bemærkninger i drøftelsen:
  • Høringssvarene er brugbare. Det er positivt.
  • Flere institutioner foreslår et samarbejde med lokaludvalget. Det bør vi gøre, hvis vi har overskud til det.

 2. Lokaludvalget godkendte principperne for kunst i Indre Bys byrum, der fremgår af afsnittet "Problemstilling".

 3. På forslag fra Bent Lohmann besluttede lokaludvalget at sende principperne til Teknik- og Miljøforvaltningen og til Rådet for Visuel Kunst samt til de høringsparter, der har bedt om det.
Til top